Finland i Afghanistan

Suomi on sulkenut suurlähetystönsä Kabulissa väliaikaisesti. Elokuun puolivälissä 2021 Taliban valtasi Afganistanin ja pitää maassa käytännössä valtaa. Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Afganistaniin on keskeytetty, mutta varoja ohjataan humanitaariseen toimintaan ja ihmisten perustarpeisiin vastaamiseen. Suomen tuki ohjataan YK:n, muiden kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta. Varoja ei ohjata Taliban-hallinnon kautta. Vakaa ja rauhallinen Afganistan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita, on Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön tavoite.

Flickor med svarta klädet och vita huvudduk går vid vägkanten. I bakgrunden finns stora maskiner och på gatan stor en ganska ny bil.
Flickors möjligheter att gå i skola och infrastrukturen förbättrades under 2000-talet. Strävan är att trygga möjligheterna och kontinuiteten i utvecklingen även i fortsättningen, när omständigheterna tillåter det.

Afghanistan står inför enorma utmaningar och landet drabbas av en djup ekonomisk och humanitär kris. Redan innan talibanerna tog makten i Afghanistan rådde en utdragen konflikt, fattigdom, torka som förstört spannmål och en humanitär kris som orsakats av covid-19-pandemin. Det humanitära biståndet är nödvändigt, men det räcker inte till för att tillgodose människornas grundläggande behov.

Under de senaste 20 åren har mycket uppnåtts med stöd från Finland och det internationella samfundet. Kvinnors och barns ställning har förbättrats, både mödra- och barndödligheten har halverats och miljontals flickor har gått i skola. Kvinnors deltagande i samhället ökade. Tack vare biståndet fick miljoner människor tillgång till hälso- och sjukvård, vattenförsörjning och sanitet. Även yttrandefriheten ökade och den privata sektorn fick bättre verksamhetsförutsättningar. Strävan är att trygga möjligheterna och kontinuiteten i utvecklingen även i fortsättningen, när omständigheterna tillåter det.

Finlands mål i Afghanistan


Finland fattade i december 2021 beslut om en tillfällig riktlinje för utvecklingssamarbetet i Afghanistan.  Genomförandet av riktlinjen påverkas i hög grad av de verksamhetsmöjligheter som FN och andra organisationer har i landet. Finland fortsätter att lindra nöden i Afghanistan förutom genom humanitärt bistånd även genom att stödja att människors grundläggande behov och inklusion tillgodoses och genom att försvara de mänskliga rättigheterna. Finland satsar särskilt på att främja kvinnors och flickors rättigheter.

Människorättsläget i Afghanistan är ytterst oroväckande. Kvinnors och flickors rättigheter och deras ställning i samhället väcker särskild oro. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna, som Finland tidigare har understött, har lagts ned och många människorättsaktivister har flytt landet. Det är viktigt att FN fortsätter att övervaka situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna och att människorättsorganisationerna har möjlighet att verka i Afghanistan. Finland har traditionellt ansett att det är viktigt att främja de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors och flickors rättigheter i Afghanistan.

 

Finland avbryter sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan (Utrikesministeriets pressmeddelande 17.8.2021)