Diplomatiskt protokoll och internationella förbindelser

Utrikesministeriets protokolltjänster sköter de praktiska arrangemangen kring officiella besök och evenemang på hög nivå samt kontakterna till de utländska beskickningarna i Finland. Till skillnad från flera andra länder har Finland ett enda diplomatiskt protokoll, som finns på utrikesministeriet.

Med diplomatiskt protokoll avses regelverket och etiketten som anger formerna för högtidliga ceremonier och officiella framträdanden. Syftet med att följa protokollet är att avlägsna osäkerhet, se till att ärenden sköts smidig och enligt tidtabellen samt att umgänget ska kunna ske under tydliga och angenäma former.

Protokolltjänsterna ser också till diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet samt beredningen av förslag till utmärkelsetecken till utländska medborgare.

Protokolltjänsterna sänder hälsningar från republikens president, statsministern och utrikesministern till främmande staters statschefer och ministrar. Dessutom skickar protokolltjänsterna gratulationer med anledning av staters nationaldag samt högt uppsatta dignitärers födelsedagar eller installation i ämbetet.  Därtill skickas kondoleansbrev och tackbrev.

På vår webbplats

Sidansvarig