Enheten för handelspolitik

Enheten för handelspolitik har följande ansvarsområden: 

 • beredning och samordning av EU:s handelspolitik i Finland
 • samordning gällande EU:s frihandelsavtal
 • allmän samordning i frågor som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • WTO-anslutningar, WTO-förhandlingar om jordbrukshandel
 • handelsavtalens tvistlösning, inklusive WTO:s tvistlösning
 • handelspolitiska frågor om tjänstehandel och digital ekonomi, inklusive e-handel
 • investeringar
 • investeringsskydd och investeringsskyddsavtal
 • konkurrensfrågor
 • OECD:s handelskommitté
 • regionalt ansvar: Australien, Förenta staterna, Kanada, Nya Zeeland, europeiska länder utanför EU, bl.a. Storbritannien och Turkiet

E-post

 • KPO-10@gov.fi

Fax

 • +358 9 160 555 76

Postadress

Enheten för handelspolitik
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Anna Koikkalainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 042
Johanna Ala-Nikkola
Handelsråd
 • +358 295 351 122
Kristiina Kauppinen
Handelssekreterare
 • +358 295 351 826
Maria Pohjanpalo
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 277
Kimmo Sinivuori
Handelsråd
 • +358 295 350 061
Topias Tamminen
Ansvarig tjänsteman
WTO
 • +358 295 350 622
Teija Tenhunen
Biträdande ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +358 295 350 734
Julia Lintunen
Sakkunnig
 • +358 295 350 320

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.