Enheten för handelspolitik

Enheten för handelspolitik har följande ansvarsområden: 

 • Beredning och samordning av handelspolitik 
 • Allmän samordning i frågor som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • WTO-anslutningar
 • Handelsavtalens tvistlösning, inklusive WTO:s tvistlösning
 • Handelspolitiska frågor gällande digital ekonomi, inklusive e-handel
 • EU:s frihandelsavtal
 • Investeringar och investeringsskydd 
 • Handel och konkurrens
 • OECD:s handelskommitté
 • Handelspolitiska frågor gällande Australien, Förenta staterna, Kanada, Nya Zeeland, europeiska länder utanför EU, bl.a. Storbritannien och Turkiet

E-post

 • KPO-10@gov.fi

Fax

 • +358 9 160 555 76

Postadress

Enheten för handelspolitik
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Ilkka Saarinen
Enhetschef
 • +358 295 350 478
Anna Koikkalainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 042
Johanna Ala-Nikkola
Handelsråd
 • +358 295 351 122
Niina Blomberg
Handelssekreterare
Sakkunnig
 • +358 295 350 393
Pekka Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 705
Kristiina Kauppinen
Handelssekreterare
 • +358 295 351 826
Maria Pohjanpalo
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 277
Kimmo Sinivuori
Handelsråd
 • +358 295 350 061
Santtu Hökkä
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 937

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.