Enheten för handelspolitik

Handelspolitiska enheten har följande uppgifter:

 • beredning och samordning av EU:s handelspolitik
 • ärenden gällande Världshandelsorganisationen (WTO) till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • övriga ärenden gällande EU:s gemensamma handelspolitik till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • OECD:s handelskommitté och de 1) arbetsgrupper som lyder under denna
 • rådgivning och stöd till avdelningen för Amerika och Asien i handelspolitiska frågor
 • avtal om skydd och främjande av investeringar
 • handel och konkurrenspolitik, handel och investeringar, handel och miljö samt handel och arbetsvillkor
 • handelspolitiska ärenden med anknytning till utvecklingsländer
 • ärenden med anknytning till OECD till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • handelspolitik med anknytning till internationella skogs- och miljöärenden
 • rådgivning och stöd till avdelningen för Afrika och Mellanöstern i handelspolitiska frågor
 • övriga ärenden som gäller avdelningens uppgifter, om de inte hänför sig till någon annan enhet.

E-post

 • kpo-10@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 555 76

Postadress

Enheten för handelspolitik
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Pasi-Heikki Vaaranmaa
Enhetschef
 • +358 295 351 700
Johanna Ala-Nikkola
Handelsråd
 • +358 295 351 122
Niina Blomberg
Handelssekreterare
Sakkunnig
 • +358 295 350 263
Kristiina Kauppinen
Handelssekreterare
 • +358 295 351 826
Ismo Kolehmainen
Ansvarig tjänsteman
WTO
 • +358 295 350 379
Kimmo Sinivuori
Handelsråd
 • +358 295 350 061
Teija Tenhunen
Biträdande ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +358 295 350 734

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.