Enheten för handelspolitik

Handelspolitiska enheten har följande uppgifter:

 • beredning och samordning av EU:s handelspolitik
 • ärenden gällande Världshandelsorganisationen (WTO) till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • övriga ärenden gällande EU:s gemensamma handelspolitik till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • OECD:s handelskommitté och de 1) arbetsgrupper som lyder under denna
 • rådgivning och stöd till avdelningen för Amerika och Asien i handelspolitiska frågor
 • avtal om skydd och främjande av investeringar
 • handel och konkurrenspolitik, handel och investeringar, handel och miljö samt handel och arbetsvillkor
 • handelspolitiska ärenden med anknytning till utvecklingsländer
 • ärenden med anknytning till OECD till den del de inte hänför sig till någon annan enhet
 • handelspolitik med anknytning till internationella skogs- och miljöärenden
 • rådgivning och stöd till avdelningen för Afrika och Mellanöstern i handelspolitiska frågor
 • övriga ärenden som gäller avdelningens uppgifter, om de inte hänför sig till någon annan enhet.

Fax

 • +358 9 160 555 76

E-post

 • tuo-10@formin.fi

Besöksadress

Eteläesplanadi 4
00130
HELSINKI
FINLAND

Pasi-Heikki Vaaranmaa
Pasi-Heikki Vaaranmaa
Enhetschef
 • +358 295 351 700
Marja Kuosmanen
Ansvarig tjänsteman
EU:s handelspolitiska ärenden
 • +358 295 350 110
Johanna Ala-Nikkola
Ansvarig tjänsteman
externa ekonomiska relationer
 • +358 295 351 122
Niina Blomberg
Handelssekreterare
 • +358 295 350 263
Mari Carlson
Handelssekreterare
 • +358 295 351 860
Matias Heikola
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 456
Ismo Kolehmainen
Ansvarig tjänsteman
WTO
 • +358 295 350 379
Petri Kuurma
Handelssekreterare
 • +358 295 351 427
Mari Lankinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 642
Mary-Anne Nojonen
Handelsråd
 • +358 295 351 494
Maria Pohjanpalo
Handelsråd
Teija Tenhunen
Biträdande ansvarig tjänsteman
handelspolitiska kommittén
 • +358 295 350 734
Mika Vehnämäki
Handelsråd
 • +358 295 350 984
Kent Wilska
Handelsråd
 • +358 295 351 522

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.