Anvisningar och finansiering kring utvecklingssamarbete

Flera olika slag av finländska organisationer kan delta i utvecklingssamarbetet. Utrikesministeriet beviljar bidrag till exempel till civilsamhällesorganisationer, statliga institutioner, högskolor och företag, för projekt som genomförs i ett utvecklingsland. De olika stödformerna har alla olika principer och anvisningar.