Arbetet med strategin

Strategiprocessen inleddes i början av 2020 med intern beredning vid utrikesministeriet och inom statsförvaltningen. Under våren och sommaren 2020 har strategin beretts i tematiska arbetsgrupper inom statsförvaltningen och under hösten 2020 får olika intressegrupper säga sitt. Strategin ska färdigställas under hösten 2020.

Strategin utarbetas med fokus på fyra teman:

  • fred och säkerhet
  • handel och ekonomi
  • klimat, miljö och naturresurser
  • utbildning och kompetens

I den tvärsektoriella beredningen beaktas bland annat ungdomar, kvinnors ställning, migration och värdegrunden för Finlands utrikespolitik (de mänskliga rättigheterna, demokratin, rättsstatsprincipen och jämställdheten).

Strategin utarbetats tillsammans

Strategiprocessen är genomgående inkluderande och diskuterande. Under hösten 2020 ordnas fem samråd för intressegrupper där företrädare för civilsamhället, näringslivet, den akademiska världen och unga människor får framföra sina synpunkter på strategins teman.

Afrikastrategin diskuteras också när finländska ministrar träffar sina afrikanska kolleger, vid Finlands ambassader i Afrika, med de afrikanska ländernas ambassader i Helsingfors och med den afrikanska diasporan i Finland.

En omfattande styrgrupp ansvarar för beredningen. Statssekreterare Johanna Sumuvuori är ordförande och i styrgruppen ingår företrädare för alla ministerier.