Enheten för norra Europa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för norra Europa:

Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen

Till enheten för norra Europa hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området
 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området
 • Det nordiska samarbetet
 • samarbetet mellan Baltikum och Norden
 • Östersjösamarbetet
 • arktiskt samarbete

E-post

 • EUR-10@gov.fi

Personal

Katja Kalamäki
Enhetschef
 • +358 295 351 518

Bilaterala relationer och N5 och NB8 samarbete

Christina Lehtinen
Teamledare
 • +358 295 351 787
Anu Korppi
Ansvarig tjänsteman
Estland, Lettland, Litauen, NB8
 • +358 295 351 481
Sirkku Liitiä
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 440

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

I Orpos regering behandlas ärenden som gäller det nordiska samarbetet av undervisningsminister Anna-Maja Henriksson(Länk till en annan webbplats.).

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Ann-Sofie Stude
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
 • +358 50 473 9953
 • +358 295 350 531
Mika Mickelsson
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
 • +358 295 350 189
Niina Palmira
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
 • +358 295 350 548
 • +358 50 473 4466

Östersjösamarbetet

Kaisa Arkkila
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 549
Heta Hassinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 048

Arktiska och antarktiska samarbetet

Petteri Vuorimäki
Ambassadör för Arktiska frågor
 • +358 295 350 458
Veera Jäppinen
Sakkunnig
 • +358 295 350 926
Johanna Lammi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 966

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.