Enheten för norra Europa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för norra Europa:

Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen

Till enheten för norra Europa hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området
 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området
 • Det nordiska samarbetet
 • samarbetet mellan Baltikum och Norden
 • Östersjösamarbetet
 • arktiskt samarbete

E-post

 • EUR-10@formin.fi

Personal

Katja Kalamäki
Enhetschef
 • +358 295 351 518
Christina Lehtinen
Teamledare
 • +358 295 351 787
Anu Korppi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 481
Sirkku Liitiä
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 440

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Ann-Sofie Stude
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
 • +358 50 473 9953
 • +358 295 350 531
Anna Esko
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
 • +358 295 350 723
 • +358 50 432 4216
Riitta Korpivaara
Ledande sakkunnig
 • +358 50 306 3799
Niina Palmira
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
 • +358 295 350 548
 • +358 50 473 4466

Östersjösamarbetet

Helena Tuuri
 • +358 295 350 321
Anu Kynkäänniemi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 482

Arktiska och antarktiska samarbetet

Petteri Vuorimäki
Ambassadör för Arktiska frågor
 • +358 295 350 458
Tiina Jortikka-Laitinen
Ambassadör, Chef för ATCM-45 värdlandssekretariatet
 • +358 295 350 176
Anne Mutanen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman för Arktiska frågor
Jenny Haukka
Ansvarig tjänsteman
Antarktista frågor, Chef för ATCM-delegation
 • +358 295 350 585
Tuija Lohi
Konferenssamordnare, biträdande chef för ATCM-45 värdlandssekretariatet
 • +358 295 350 832

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.