Enheten för norra Europa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för norra Europa:

Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen

Till enheten för norra Europa hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området
 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området
 • Det nordiska samarbetet
 • samarbetet mellan Baltikum och Norden
 • Östersjösamarbetet
 • arktiskt samarbete

Verksamhetsområde

Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige

E-post

 • EUR-10@formin.fi
Kalle Kankaanpää
Enhetschef
 • +358 295 351 816
Christina Lehtinen
Teamledare
 • +358 295 351 787
Virpi Kukkasniemi-Leino
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 081
Kirsi Hurme
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 147
Anneli Gyldén
Avdelningssekreterare
assiterande administrative uppgifter
 • +358 295 350 747

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Johan Schalin
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
 • +358 295 351 781
Leena Saarikoski
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
Biträdande sekretariatschef
 • +358 2 953 504 59
Leami Holm
Biträdande ansvarig tjänsteman
Nordiskt samarbete
 • +358 295 350 402

Östersjösamarbetet

Helena Tuuri
Helena Tuuri
 • +358 295 350 321
Sarolta Dechy
Projektassistent
 • +358 295 350 606
Kristina Pingoud
Ledande sakkunnig
ordförande i Östersjöstaternas råd
 • +358 295 351 198

Arktiska och antarktiska samarbetet

Petteri Vuorimäki
 • +358 295 350 458
Harri Mäki-Reinikka
Ambassadör, ledande sakkunnig
Generalsekreterare för Finlands delegation för arktiska frågor
 • +358 295 351 972
Anna Yletyinen
Anna Yletyinen
Ambassadråd
 • +358 50 530 4471
Antti Helanterä
Antti Helanterä
 • +358 295 350 564

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.