Enheten för norra Europa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för norra Europa:

Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen

Till enheten för norra Europa hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området
 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området
 • Det nordiska samarbetet
 • samarbetet mellan Baltikum och Norden
 • Östersjösamarbetet
 • arktiskt samarbete

Verksamhetsområde

Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige

E-post

 • EUR-10@formin.fi
Kalle Kankaanpää
Enhetschef
 • +358 295 351 816
Juulia Vanninen
Assistent
 • juulia.vanninen@formin.fi
 • +358 295 351 125
Christina Lehtinen
Teamledare
 • +358 295 351 787
Timo Sysiö
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 393
Kirsi Hurme
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 147
Anneli Gyldén
Avdelningssekreterare
assiterande administrative uppgifter
 • +358 295 350 747

Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Johan Schalin
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
 • +358 295 351 781

Östersjösamarbetet

Helena Tuuri
Helena Tuuri
 • +358 295 350 321
Kristina Pingoud
Ledande sakkunnig
ordförande i Östersjöstaternas råd
 • +358 295 351 198

Arktiska samarbetet

Aleksi Härkönen
Arktisk ambassadör
 • +358 295 350 471
Harri Mäki-Reinikka
Ambassadör, ledande sakkunnig
Generalsekreterare för Finlands delegation för arktiska frågor
 • +358 295 351 972
Pekka Shemeikka
Ansvarig tjänsteman
arktiska ärenden
 • +358 295 351 944
Ritva Hautanen
Ansvarig tjänsteman
arktiska ärenden
 • +358 295 351 822
Anni Kivioja
Projektassistent
 • +358 295 350 250
Annariina Kukkonen
Biträdande ansvarig tjänsteman
konferens ansvarig
 • +358 295 351 773

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.