Enheten för Latinamerika och Karibien

Enheten för Latinamerika och Karibien svarar för Finlands relationer med Latinamerika och Karibien.

Verksamhetsområde

Argentina, Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Fax

  • +358 9 160 56009

E-post

  • ASA-30@formin.fi

Postadress

Enheten för Latinamerika och Karibien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Anu Vuori-Kiikeri
Anu Vuori-Kiikeri
Enhetschef
  • Anu.Vuori-Kiikeri@formin.fi
  • +358 295 350 141
Tomi Lounio
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 369

Sydamerika

Postadress

Sydamerika
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Annina Barbosa
Teamledare
Mercosurländerna (exkl. Venezuela)
  • +358 295 350 121
Marika Knaapila-Navarrete
Ansvarig tjänsteman
Argentina,Uruguay, Paraguay
  • +358 295 350 283

Mexico, Centralamerika och Karibien

Postadress

Mexico, Centralamerika och Karibien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Katja Karppinen-Njock
Teamledare
Centralamerika, Mexiko, Kuba
  • +358 295 351 948
Tiina Nikkinen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 183
Sanna Tavi
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 465

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.