Enheten för Latinamerika och Karibien

Enheten för Latinamerika och Karibien svarar för Finlands relationer med Latinamerika och Karibien.

E-post

  • ASA-30@formin.fi

Personal

Lasse Keisalo
Enhetschef
  • +358 295 350 435
Elisa Ahlsten
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 447
Ella Laine
Sakkunnig
  • +358 295 351 004

Sydamerika

Salla Mähönen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 637

Mexico, Centralamerika och Karibien

Pilvi Taipale
Teamledare
  • +358 295 350 322
Tiina Nikkinen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 183

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.