Enheten för Latinamerika och Karibien

Enheten för Latinamerika och Karibien svarar för Finlands relationer med Latinamerika och Karibien.

Verksamhetsområde

Argentina, Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Fax

  • +358 9 160 56009

E-mail

  • ASA-30@formin.fi

Postaddress

Enheten för Latinamerika och Karibien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Ari Mäki
Enhetschef
  • +358 295 350 595

Andinska regionen och Mercosur-länder

Postaddress

Andinska regionen och Mercosur-länder
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Liisa Maunula
Teamledare
  • +358 295 351 760
Tellervo Ala-Lehtimäki
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 351 210
Marjo Kaller
  • +358 295 350 375
Marika Knaapila-Navarrete
Ansvarig tjänsteman
Argentina,Uruguay, Paraguay
  • +358 295 350 283

Mexico, Centralamerika och Karibien

Postaddress

Mexico, Centralamerika och Karibien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Katja Karppinen-Njock
Teamledare
Centralamerika, Mexiko, Kuba
  • +358 295 351 948
Tiina Nikkinen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 183
Pirjo Saarnisuo
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 351 373

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.