Konsulära tjänster

Till allmänhetstjänsternas uppgifter hör:

  • konsulära ärenden, pass- och visumärenden och legaliseringar
  • övriga myndighetsuppgifter och handräckning
  • samordning av migrationsverkets och arbetskraftsmyndigheternas tillståndsärenden vid beskickningarna och
  • val som förrättas utomlands.

Till allmänhetstjänsterna hör enheten för konsulära ärenden , enheten för inreseärenden, enheten för passtjänster och notariella tjänster samt servicecentret för inresetillstånd.

Postadress

Konsulära tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.