Konsulärä tjänster

Till allmänhetstjänsternas uppgifter hör:

  • konsulära ärenden, pass- och visumärenden och legaliseringar
  • övriga myndighetsuppgifter och handräckning
  • samordning av migrationsverkets och arbetskraftsmyndigheternas tillståndsärenden vid beskickningarna och
  • val som förrättas utomlands.

Till allmänhetstjänsterna hör enheten för konsulära ärenden , enheten för inrese- och passärenden samt servicecentret för inresetillstånd.

Postaddress

Konsulärä tjänster
PB 423
00023
STATSRÅDET
FINLAND

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.