Internationella civila krishanteringsuppdrag

Finland deltar i civil krishantering huvudsakligen genom att sända experter till Europeiska unionens och internationella organisationers insatser.

Syftet med civila krishanteringsinsatser är att stärka viktiga samhällsfunktioner i krisområden och i andra områden där det finns behov av utomstående hjälp.

Civila krishanteringsinsatser fokuserar ofta till exempel på utveckling av polisväsendet, rättsväsendet, gränsbevakningen, tullen, fångvårdsväsendet och annan förvaltning.

Därför är de experter som sänds ut bland annat poliser, domare, åklagare, fångvaktare, gränsbevakare, tullmyndigheter, experter på mänskliga rättigheter och jämställdhet eller förvaltningsexperter.

Uppdragen kan även gälla övervakning av freds- eller eldupphörsavtal eller främjande av minoritetsfrågor och demokrati.

Allt oftare handlar det också om en mer omfattande reform av landets säkerhetssektor (armén, polisen, gränsbevakningsväsendet, tullen osv.).

I praktiken går civil krishantering ut på att stödja myndigheterna i landet, till exempel i form av observations- och utbildningsuppgifter. Uppdraget kan också gå ut på att tillfälligt sköta olika myndigheters verksamhet, till exempel polisens eller rättsväsendets uppgifter.

I Finland sköts ärenden som gäller civil krishantering i samarbete mellan utrikesministeriet, inrikesministeriet och justitieministeriet. Krishanteringscentret (Crisis Management Centre, CMC), som lyder under inrikesministeriet, ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experter och för forskningen kring civil krishantering.

Antalet experter som Finland sänder ut har ökat betydligt under de senaste åren. I regeringsprogrammet ingår ett mål om att öka antalet experter i civila krishanteringsinsatser från nuvarande ca 120 till minst 150 fram till 2023. Över 40 procent av Finlands experter inom civil krishantering är kvinnor.

 

Lediga uppdrag och ansökningsanvisningar för civila krishanteringsinsatser

På vår webbplats