Enheten för inreseärenden

Enheten för inreseärenden

Rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visum i första hand per e-post visas.mfa@formin.fi. Samtal kl. 8:15-16:00 , tel. +358 295 16001 (Statsrådets växel).

Enheten för inreseärenden har följande ansvarsområden:

  • deltar i beredningen av visumpolitiken
  • den nationella centrala myndighetens uppgifter i Schengenvisumärenden
  • deltar i utvecklingen av EU:s och Schengenområdets viseringssystem
  • styr, samordnar och kontrollerar Finland's ambassadernas och konsulatens behandling av inresetjänster, ger viseringsutlåtanden
  • utbildning av ärenden inom enhetens ansvarsområde för utrikestjänsten och andra relevanta myndigheter
  • rättsliga ärenden, omprövning och lagstiftningsfrågor inom enhetens ansvarsområde, i synnerhet experthjälp och rådgivning

E-post

  • KPA-20@formin.fi

Telefon

  • +358 295 160 01

Postadress

Enheten för inreseärenden
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Virpi Kankare
Enhetschef

EU och juridiska frågor

Krista Napola
Ansvarig tjänsteman
samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
Marianne Purojärvi
Ansvarig tjänsteman
Heidi Nihtilä
Lagstiftningssekreterare
Elina Lappalainen
Ansvarig tjänsteman
Ville Valo
Ansvarig tjänsteman

Inresetillstånd

Merja Mustikka
Samordnare
utbildning om inresetillstånd och resedokument
Heini Laukkanen-Kolesnikova
Ansvarig för konsulärtjänster
Brita Eriksson
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Johanna Virtapuro
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Piritta Kaartio
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Marjaana Martiskainen
Ansvarig tjänsteman
Sari Aho
Ansvarig tjänsteman
Päivi Harju-Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Maria Järvinen
Ansvarig tjänsteman
Eliisa Kojo
Ansvarig tjänsteman
Jonna Saari
Ansvarig tjänsteman
Maria Vehviläinen
Ansvarig tjänsteman

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.