Enheten för inreseärenden

Enheten för inreseärenden

Rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visum i första hand per e-post visas.mfa@formin.fi. Samtal kl. 8:15-16:00 , tel. +358 295 16001 (Statsrådets växel).

Enheten för inreseärenden har följande ansvarsområden:

  • deltar i beredningen av visumpolitiken
  • den nationella centrala myndighetens uppgifter i Schengenvisumärenden
  • deltar i utvecklingen av EU:s och Schengenområdets viseringssystem
  • styr, samordnar och kontrollerar Finland's ambassadernas och konsulatens behandling av inresetjänster, ger viseringsutlåtanden
  • utbildning av ärenden inom enhetens ansvarsområde för utrikestjänsten och andra relevanta myndigheter
  • rättsliga ärenden, omprövning och lagstiftningsfrågor inom enhetens ansvarsområde, i synnerhet experthjälp och rådgivning

E-post

  • KPA-20@formin.fi

Telefon

  • +358 295 160 01

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Virpi Kankare
Enhetschef
Viivi Puukko
Högskolepraktikant
Pekka Mattila
Iida Niemi
Sami Rantamäki
Sanna Väyrynen

EU och juridiska frågor

Krista Napola
Ansvarig tjänsteman
samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
Marianne Purojärvi
Ansvarig tjänsteman
Heidi Nihtilä
Lagstiftningssekreterare
Elina Ahtela
Lagstiftningssekreterare
Elina Lappalainen
Ansvarig tjänsteman
Ville Valo
Ansvarig tjänsteman

Inresetillstånd

Merja Mustikka
Samordnare
utbildning om inresetillstånd och resedokument
Marja-Riitta Jaakola
Ansvarig för konsulärtjänster
Johanna Virtapuro
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Piritta Kaartio
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Anita Kuosa-Haikala
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Marjaana Martiskainen
Ansvarig tjänsteman
Sari Aho
Ansvarig tjänsteman
Päivi Harju-Heikkilä
Ansvarig tjänsteman
Maria Järvinen
Ansvarig tjänsteman
Eliisa Kojo
Ansvarig tjänsteman
Riitta Mensonen
Ansvarig tjänsteman
Jonna Saari
Ansvarig tjänsteman
Maria Vehviläinen
Ansvarig tjänsteman

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.