Enheten för inreseärenden

Enheten för inreseärenden

Rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visum i första hand per e-post visas.mfa@formin.fi. Samtal kl. 8:15-16:00 , tel. +358 295 16001 (Statsrådets växel).

Enheten för inreseärenden har följande ansvarsområden:

  • deltar i beredningen av visumpolitiken
  • den nationella centrala myndighetens uppgifter i Schengenvisumärenden
  • deltar i utvecklingen av EU:s och Schengenområdets viseringssystem
  • styr, samordnar och kontrollerar Finland's ambassadernas och konsulatens behandling av inresetjänster, ger viseringsutlåtanden
  • utbildning av ärenden inom enhetens ansvarsområde för utrikestjänsten och andra relevanta myndigheter
  • rättsliga ärenden, omprövning och lagstiftningsfrågor inom enhetens ansvarsområde, i synnerhet experthjälp och rådgivning

E-post

  • KPA-20@formin.fi

Telefon

  • +358 295 160 01

Postadress

Enheten för inreseärenden
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Virpi Kankare
Enhetschef
Ville Mäkinen
Assistent
Enni Männistö
Assistent
Santeri Saramäki
Assistent

EU och juridiska frågor

Krista Napola
Ansvarig tjänsteman
samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
Marianne Purojärvi
Ansvarig tjänsteman
Karoliina Hyttinen
Lagstiftningssekreterare
Sara Fahmy
Lagstiftningssekreterare
Elina Lappalainen
Ansvarig tjänsteman
Ville Valo
Ansvarig tjänsteman

Inresetillstånd

Heini Laukkanen-Kolesnikova
Assistent
Merja Mustikka
Samordnare
utbildning om inresetillstånd och resedokument
Eliisa Kojo
Ansvarig tjänsteman
Tuijamari Pahl
Ansvarig för konsulärtjänster
Brita Eriksson
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Johanna Virtapuro
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Vappu Pajala
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
Marjaana Martiskainen
Ansvarig tjänsteman
Sari Aho
Ansvarig tjänsteman
Maria Järvinen
Ansvarig tjänsteman
Jonna Saari
Ansvarig tjänsteman

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.