Enheten för inreseärenden

Enheten för inrese- och passärenden har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av inresepolitiken
 • utveckling av EU:s och Schengenområdets visumsystem
 • styrning och samordning av beskickningarnas inresetillståndsärenden samt avgivande av visumutlåtanden
 • styrning av beskickningarnas passärenden och samordning av verksamheten samt behandling av ansökningar från beskickningar utanför passystemet, utveckling av passystemet
 • beviljande av tjänstepass och anskaffande av visum för diplomat- och tjänstepass
 • handräckning i frågor rörande resedokumenten för utlänningar som vistas i Finland
 • godkännande av utländska resedokument
 • rättsliga frågor och lagstiftningsfrågor rörande enhetens verksamhet, inklusive experthjälp och rådgivning i samband med det.

Kundservice

Diplomat- och tjänstepass: kl. 9.00 - 12.00; med tidsbokning kl. 13.00-15.00. |

E-post: visas.passports@formin.fi

E-mail

 • KPA-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för inreseärenden
PB 423
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 E
MKE
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Leena Liukkonen
Enhetschef
 • +358 295 351 547
Virpi Kankare
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
Tanja Lahti
Assistent
 • +358 295 350 127
Marita Auvinen
Ansvarig tjänsteman
Eliisa Kojo
Ansvarig tjänsteman
uppehållstillstånds- och utlåtandeärenden, administration
Merja Mustikka
Samordnare
utbildning om inresetillstånd och resedokument
Tommy Walkila
Lagstiftningssekreterare
Brita Eriksson
Assistent, allmänhetstjänster
Saara Grip
Ansvarig tjänsteman
Anja Lahdenperä
Ansvarig tjänsteman
Juha Haakana
Assistent, allmänhetstjänster
Jaana Honkakunnas
Ansvarig tjänsteman
Pirkko Kaikkonen
Ansvarig tjänsteman
Jaana Lång
Assistent, allmänhetstjänster
Jutta Mikkola
Lagstiftningssekreterare
Lagstiftningssekreterare
Tuijamari Pahl
Ansvarig för allmänhetstjänster

Visumteamet

Taina Karpenko
Ansvarig tjänsteman
viseringsteamet
Sauli Leppänen
Assistent, allmänhetstjänster

Passteamet

Arja Safarov
Teamledare
passärenden
Heimo Repo
Ansvarig tjänsteman passärenden
 • +358 295 351 703
Vuokko Ritari
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
utbildning om passystemet

Tjänstepass och tjänstevisum

Päivi Pukero
Assistent, allmänhetstjänster
 • +358 295 351 085

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.