EU:s politik för Arktis

Europeiska unionens intresse för den arktiska regionen har ökat. EU är en globalt viktig aktör när det gäller åtgärder mot klimatförändringen. EU stöder internationellt samarbete i den arktiska regionen och utövar en övergripande politik för Arktis. Tre EU-medlemsländer är medlemmar av Arktiska rådet: Finland, Sverige och Danmark.

Familyphoto_oulu_Kuva_Juha Sarkkinen
EU:s intresse för den arktiska regionen har ökat. Ett exempel är EU-forumet för Arktisintressenter som sammanträder för första gången i Uleåborg i juni 2017. Foto:Juha Sarkkinen
 

EU:s tredje meddelande om Arktis framhåller klimatavtalet från Paris och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. EU förbereder sig på att finansiera anpassningen till klimatförändringen i den arktiska regionen. I meddelandet presenteras ett stort antal åtgärder som ska ingå i EU:s framtida politik för Arktis.

EU vill också bidra till att minimera spänningarna i regionen och till att stärka ett möjligast stabilt politiskt samarbete och säkerhetssamarbete.