Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

EU:s politik för Arktis

Europeiska unionens intresse för den arktiska regionen har ökat. EU är en globalt viktig aktör när det gäller åtgärder mot klimatförändringen, och den arktiska regionen är speciellt känslig för klimatförändringens följder. EU stöder internationellt samarbete i den arktiska regionen och utövar en övergripande politik för Arktis. Tre EU-medlemsländer är medlemmar av Arktiska rådet: Finland, Sverige och Danmark.

Familyphoto_oulu_Kuva_Juha Sarkkinen
EU:s intresse för den arktiska regionen har ökat. Ett exempel är EU-forumet för Arktisintressenter som sammanträder för första gången i Uleåborg i juni 2017. Foto:Juha Sarkkinen
 

EU:s tredje meddelande om Arktis framhåller klimatavtalet från Paris och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. EU förbereder sig på att finansiera anpassningen till klimatförändringen i den arktiska regionen. I meddelandet presenteras ett stort antal åtgärder som ska ingå i EU:s framtida politik för Arktis.

I och med EU:s globala strategi är de nordliga områdena i ännu högre grad en integrerad del av alla EU-medlemsländers politik. EU vill också bidra till att minimera spänningarna i regionen och till att stärka ett möjligast stabilt politiskt samarbete och säkerhetssamarbete.

EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet

Idag har EU i praktiken observatörsstatus i Arktiska rådet och deltar aktivt i arbetsgruppernas arbete. EU önskar att observatörsstatusen ska göras officiell så snart som möjligt.