EU:s politik för Arktis

Europeiska unionens intresse för den arktiska regionen har ökat. EU är en globalt viktig aktör när det gäller åtgärder mot klimatförändringen. EU stöder internationellt samarbete i den arktiska regionen och utövar en övergripande politik för Arktis. Tre EU-medlemsländer är medlemmar av Arktiska rådet: Finland, Sverige och Danmark.

EU:s intresse för den arktiska regionen har ökat. Ett exempel är EU-forumet för Arktisintressenter som sammanträder för första gången i Uleåborg i juni 2017. Foto:Juha Sarkkinen
 

EU:s tredje meddelande om Arktis framhåller klimatavtalet från Paris och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. EU förbereder sig på att finansiera anpassningen till klimatförändringen i den arktiska regionen. Under Finlands EU-ordförandeskap 2019 beslutade Arktiska rådet att rekommendera att EU- institutionerna inleder arbetet med att uppdatera meddelande om Arktis från 2016. Arbetet med detta är på väg att inledas.

EU vill också bidra till att minimera spänningarna i regionen och till att stärka ett möjligast stabilt politiskt samarbete och säkerhetssamarbete.