Kommunikationsavdelningen

Avdelningens mål är att öka synligheten och genomslagskraften för Finlands utrikespolitiska prioriteringar, internationella styrkor och för utrikesförvaltningens tjänster. Avdelningen planerar, utvecklar och genomför utrikesförvaltningens kommunikation och Finlandsfrämjande i samarbete med andra avdelningar, olika serviceområden och med utrikesrepresentationen. Avdelningens uppgifter är:

  1. utrikesförvaltningens externa kommunikation,
  2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
  3. främjandet av Finlandsbilden
  4. kommunikation och påverkan som stöder utrikesförvaltningens strategiska prioriteringar
  5. kommunikation om Finlands externa ekonomiska relationer och utrikesministeriets Team Finland-tjänster
  6. kommunikation om utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete
  7. kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik samt stöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation till den del det inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter
  8. teknisk och innehållsmässig förvaltning och utveckling av kanaler och verktyg för kommunikationen.

Postadress

Kommunikationsavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392701
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.