Enheten för klimat och miljödiplomati

Ilmasto- ja ympäristödiplomatian yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • Suomen ilmastoulkopolitiikan tavoitteiden ja vaikuttavuuden edistäminen, ilmastoulkopolitiikan toimintaohjelman toteuttamisen koordinointi ja UM:n ilmastoverkoston johtaminen.
 • kansainvälisen ilmasto- ja ympäristöpoliittisen keskustelun ja neuvotteluprosessien seuraaminen, kansainvälisiin ilmasto-, ympäristö- ja vesikysymyksiä koskeviin kokouksiin, prosesseihin ja sopimusneuvotteluihin osallistuminen ja niissä vaikuttaminen, sekä vaikuttaminen laajemmin ilmastonmuutokseen ja kehitykseen sekä turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Suomen ilmasto- ja ympäristörahoitussitoumusten ja vaikuttamisen valmistelu, toimeenpano, seuranta ja niistä raportointi, sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon huomioimisen edistäminen kehityspolitiikassa.
 • keskeisistä ilmasto- ja ympäristörahastoista ja aloitteista vastaaminen ja ulkoasianhallinnon edustajana toimiminen ml. Vihreä ilmastorahasto (GCF), Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF), Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF), Sopeutumisrahasto (AF), YK:n ympäristöohjelma UNEP, Nordic Development Fund NDF, Partnership for Market Implementation -rahasto sekä Climate Risk and Early Warning Systems – aloite ja YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO.
 • järjestöpoliittinen vastuu YK:n luonnonkatastrofien ennaltaehkäisystrategiaa koordinoivasta sihteeristöstä (UNDRR).
 • Suomen ilmastoaloitteiden ja suomalaisten ilmasto-, ympäristö- ja kiertotalousratkaisujen tunnettavuuden edistäminen.
 • Kotimaiseen keskusteluun osallistuminen yksikön vastuualueella.

E-post

 • KEO-60@gov.fi

Personal

Anna Merrifield
Enhetschef
 • +358 295 350 294
Saana Ahonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 688
Esteri Hukka
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 575
Roosa Käsmä
Inspektör
 • +358 295 350 618
Laura Rajaniemi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 477 1612
 • +358 295 350 873
Milla Shor
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 509
Sara Tuxen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 075

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.