Enheten för klimat och miljödiplomati

Enheten för klimat- och miljödiplomati svarar för

 • att främja målen och genomslaget för Finlands utrikespolitik i klimatfrågor, genomföra och samordna handlingsprogrammet för klimatfrågor i utrikespolitiken och leda utrikesministeriets klimat- och miljönätverk,
 • att bevaka internationella klimat- och miljöpolitiska debatter och förhandlingar, delta i och påverka vid internationella möten, processer och avtalsförhandlingar om klimat-, miljö-, och vattenfrågor samt allmän påverkan i frågor som rör klimatförändringar, utveckling och säkerhet,
 • att bereda, genomföra, övervaka och rapportera om Finlands klimat- och miljöfinansieringsåtaganden och främja frågor om klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet,
 • ansvar för de centrala klimat- och miljöfonderna och initiativen och utrikesförvaltningens representation i Gröna klimatfonden (GCF), Globala miljöfonden (GEF), Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF), Anpassningsfonden (AF), FN:s miljöprogram UNEP, Nordiska utvecklingsfonden (NDF), Partnership for Market Implementation (PMI), Systematic Observations Financing Facility (SOFF) samt initiativet Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO,
 • att ha organisationspolitiskt ansvar för FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNDRR),
 • att främja kännedomen om finländska klimatinitiativ och lösningar för klimat- och miljöfrågor och cirkulär ekonomi,
 • att delta i den inhemska debatten om frågor som hör till enhetens ansvarsområde.

E-post

 • KEO-60@gov.fi

Personal

Anna Merrifield
Enhetschef
Styrelsemedlem i GCF och NDF
 • +358 295 350 294
Laura Rajaniemi
Ambassadråd
Ställföreträdare för enhetschefen,ansvarig tjänsteperson för miljödiplomati (UNEP och IUCN), styrelsemedlem i GEF
 • +358 295 350 873
Kerstin Stendahl
Specialändebud för klimat och miljö
 • +358 295 350 310
Jaakko Valjus
Ansvarig tjänsteman
Naturens mångfald, GEF, UNCCD, FAO
 • +358 295 350 805
Roosa Käsmä
Inspektör
Klimatfinansiering, GCF, NDF, PMI
 • +358 295 350 618
Milla Shor
Ansvarig tjänsteman
Rapportering om klimatfinansiering, IUFRO, MLF
 • +358 295 351 509
Sara Tuxen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Klimatdiplomati
 • +358 295 350 075
Virpi Turunen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Klimatförändring och vatten, UNECE, UNDRR
 • +358 295 350 813

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.