Hittegods

Finlands beskickningar utomlands har inga lagstadgade skyldigheter att hantera hittegods.

Officiella dokument som pass, identitetskort och körkort skickas till polisen på den ort där innehavaren är bosatt.

Tämän sivun sisällöstä vastaa