Planering och forskning inom utrikespolitiken

Utrikesministeriets planerings- och forskningsverksamhet producerar på analys, forskning och prognostisering baserade synsätt och nya idéer för ur Finlands utrikes- och säkerhetspolitik sett viktiga områden.

Publiken vid en diskussion om den ekonomiska politikens roll för att bromsa klimatförändringen.
Foto: UM Euroopainformationen

Ministeriets planerings- och forskningsenhet ansvarar för planerings- och forskningsverksamheten. Enheten är direkt underställd utrikesministern och statssekreteraren (kanslichefen).

Målet med planeringen och forskningen är att säkerställa att ministeriet som stöd för det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet har tillgång till en så omfattande, på senaste forskningsinformation och prognostiseringsmetoder baserad uppfattning av den globala verksamhetsmiljön.

Som grund för fastställandet av ministeriets prioriteter och annan långsiktig strategisk planering utnyttjar planerings- och forskningsenheten det egna analytiska kunnandet, det täta samarbetet inom ministeriet och hela statsrådet, sina omfattande inhemska och internationella nätverk samt forsknings- och utredningsprojekt som genomförs med utomstående samarbetspartner.

Utrikesministeriets enhet för planering och forskning ordnade det sjätte nationella seminariet om säkerhetsforskning i september 2016. Denna elektroniska publikation (på finska) presenterar seminariets program.

Som en del av det fortgående prognostiseringsarbetet uppgör utrikesministeriets planerings- och forskningsenhet framtidsöversikter vars syfte är att framföra utrikesförvaltningens syn på vilka förändringar Finland kommer att möta de närmaste åren och med vilken utrikespolitik Finland kan ha framgång i en föränderlig verksamhetsmiljö. Den senaste framtidsöversikten har uppgjorts 2022.

Till planerings- och forskningsenhetens uppdrag hör också forskning inom utrikesförvaltningens historia, varav det senaste exemplet utgörs av Tallinnambassadens historia som utkom våren 2015.

Till personalen vid planerings- och forskningsenheten hör både tjänstemän inom ministeriets normala karriär och specialforskare.