Enheten för Nordamerika

Enheten för Nordamerika svarar för Finlands relationer med Förenta staterna och Kanada.

Verksamhetsområde

Förenta staterna, Kanada

E-post

  • ASA-20@formin.fi

Postadress

Enheten för Nordamerika
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Soili Kangaskorpi
Enhetschef
  • +358 295 350 008
Miia Rantanen
Ansvarig tjänsteman
Förenta staterna, ekonomisk politik och handelspolitik
  • +358 295 350 056
Kaisa Leidy
Tjänstemannasekreterare
Ansvarig tjänsteman, Kanada
Utrikessekreterare
  • +358 295 350 241
Emilia Kasurinen
Högskolepraktikant
  • +358 295 350 377
Vesa Lehtonen
Vesa Lehtonen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 182

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.