Enheten för Nordamerika

Enheten för Nordamerika svarar för Finlands relationer med Förenta staterna och Kanada.

E-post

  • ASA-20@formin.fi

Personal

Hanna-Leena Korteniemi
Enhetschef
  • +358 295 350 662
Marjo Mäki-Leppilampi
Ansvarig tjänsteman
Förenta staterna, politiska ärenden
  • +358 50 409 7038
  • +358 295 350 205
Annina Aalto
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 277
Vesa Lehtonen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 182
Anni Salmia
Ansvarig tjänsteman
Ilkka Myllymäki
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 342
Laura Sundblad
Specialuppdrag
  • +358 295 350 592

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.