Enheten för Nordamerika

Enheten för Nordamerika svarar för Finlands relationer med Förenta staterna och Kanada.

Verksamhetsområde

Förenta staterna, Kanada

E-post

  • ASA-20@formin.fi

Postadress

Enheten för Nordamerika
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Soili Kangaskorpi
Enhetschef
  • +358 295 350 008
Marjo Mäki-Leppilampi
Ansvarig tjänsteman
Förenta staterna, politiska ärenden
  • +358 50 409 7038
  • +358 295 350 205
Kaisa Leidy
Tjänstemannasekreterare
Ansvarig tjänsteman, Kanada
  • +358 295 350 241
Maria Kauko
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 339
Vesa Lehtonen
Vesa Lehtonen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 182

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.