Enheten för FN:s utveckling och innovation

YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • Kestävän kehityksen (Agenda 2030) globaalin toimeenpanon koordinointi ulkoasiainhallinnossa ja kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistäminen.
 • YK:n kestävän kehityksen politiikan, mukaan lukien talous ja sosiaalineuvosto (ECOSOC), korkean tason poliittinen foorumi (HLPF) ja yleiskokouksen II-komitea, koordinointi.
 • Suomen vaikuttaminen, yhteistyö ja rahoitus YK:n kehitysohjelmissa, rahastoissa ja aloitteissa, ml. UNDP, UNFPA, UNICEF, UNWOMEN, UNOPS ja Global Pulse.
 • globaalin rokotesolidaarisuuden edistäminen Suomen rokotelahjoituksin ja vaikuttaminen Covid-19 -pandemiaa hoitaviin kansainvälisiin toimijoihin tehokkaan vasteen aikaansaamiseksi.
 • YK:n ja muiden monenkeskisten toimijoiden innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon vaikuttaminen ja rahoitus, YK-toimintojen kehittäminen Suomessa ja yhteistyön edistäminen täällä toimivien YK-organisaatioiden kanssa suomalaisosaamisen ja suomalaisten ratkaisujen hyödyntämiseksi kestävän kehityksen tukena.
 • kehityspolitiikan innovaatiotoimintaan liittyvien linjausten, toimintamallien ja yhteistyömuotojen koordinaatio ulkoasiainhallinnon sisällä sekä politiikkajohdonmukaisuuden edistäminen suhteessa muuhun valtionhallintoon.
 • suomalaisten rekrytoitumisen edistäminen yksikön toimivaltaan kuuluviin kansainvälisiin organisaatioihin mukaan lukien asiantuntijaohjelmien hoito.

E-post

 • KEO-40@formin.fi

Personal

Satu Lassila
Enhetschef
 • +358 295 350 897
Riitta Swan
Ambassadör för innovation
 • +358 295 350 892
Mirka Wendt
Ansvarig tjänsteman

Team för Agenda 2030 samording

Petra Paasilinna
Teamledare
Biträdande enhetschef
 • +358 295 350 249
Hanna Gehör
Ansvarig tjänsteman
Rådgivare till President Halonen
 • +358 295 350 641

Team för FN utvecklingsfrågor

Eija Limnell
Teamledare
UNWomen, Jämställdhet och kvinnornas rättigheter
 • +358 295 350 358
Annina Barbosa
Ansvarig tjänsteman
UNFPA, SRHR-frågor, vaccinalliansen GAVI
 • +358 295 350 121
Katariina Hautamäki-Huuki
Ansvarig tjänsteman
FN:s rekrytering av JPO och UNV Enhetens ekonomichef
 • +358 295 350 817
Anni Rantakokko
Projektassistent
 • +358 295 350 940

Team för innovation och digitalt samarbete

Aki Enkenberg
Utvecklingspolitisk rådgivare
Teamledare
 • +358 295 350 533
Ville Pennanen
Ansvarig tjänsteman
Innovation och digitalt samarbete.
 • +358 295 350 819

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.