Enheten för FN:s utveckling och innovation

Enheten för FN:s utvecklings- och innovationsfrågor har följande uppgifter:

 • samordna genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 inom utrikesförvaltningen och främja en samstämmig politik för hållbar utveckling;
 • samordna FN-politiken för hållbar utveckling, inklusive ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC), politiska högnivåforumet för hållbar utveckling och generalförsamlingens II-kommitté;
 • sköta Finlands påverkan, samarbete och finansiering inom FN:s utvecklingsprogram, fonder och initiativ, bl.a. UNDP, UNFPA, UNICEF, UNWOMEN, UNOPS och Global Pulse;
 • främja global vaccinsolidaritet i samarbete med Gavi-alliansen;
 • påverka och finansiera FN:s och andra multilaterala aktörers innovationsverksamhet och digitalisering
 • utveckla FN-verksamheten i Finland och främja samarbete med FN-organisationer i Finland för att främja finländsk kompetens till stöd för en hållbar utveckling;
 • samordna utrikesförvaltningens riktlinjer, modeller och samarbetsformer för innovationsverksamhet och främja en konsekvent politik inom statsförvaltningen;
 • främja rekryteringen av finländare till de organisationer som hör till enhetens ansvarsområde och sköta FN:s expertprogram.

E-post

 • KEO-40@gov.fi

Personal

Satu Lassila
Utvecklingspolitisk rådgivare
Enhetschef
 • +358 295 350 897
Aki Enkenberg
Ledande specialsakkunnig
 • +358 295 350 533
Sanna Luomanperä
Specialuppdrag
 • +358 295 350 076

Team för Agenda 2030 samording

Jenny Haukka
Teamledare
Ställföreträdare för enhetschefen
 • +358 295 350 585
Hanna Gehör
Ansvarig tjänsteman
Rådgivare till President Halonen
 • +358 295 350 641
Heidi Höök
Ansvarig tjänsteman
Generalförsamlingens II-kommitté, LDC och HLPF
 • +358 295 350 239

Team för FN utvecklingsfrågor

Mervi Kultamaa
Teamledare
 • +358 295 350 563
Mirka Wendt
Ansvarig tjänsteman
Rasmus Salminen
Ansvarig tjänsteman
Unicef
 • +358 295 350 728
Katariina Hautamäki-Huuki
Ansvarig tjänsteman
FN:s rekrytering av JPO och UNV Enhetens ekonomichef
 • +358 295 350 817

Team för innovation och digitalt samarbete

Andrea Tanzi-Albi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 655

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.