Knapplåset på en mobiltelefon.

Dataskydd

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas i all vår verksamhet. På denna webbplats berättar vi vilka uppgifter vi samlar in om dig i våra olika tjänster, varför vi hanterar personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter gällande dataskydd.


Dataskydd inom utrikesförvaltningen

Vi iakttar alltid största möjliga omsorg och ser till att dataskydd och datasäkerhet tillämpas då vi behandlar personuppgifter. Vi registrerar personuppgifter endast om vi har en välmotiverad anledning till det. Vi samlar in nödvändiga personuppgifter för att sköta utrikesministeriets eller beskickningarnas lagstadgade uppgifter eller uppgifter av allmänt intresse, för att kunna tillhandahålla tjänster och hålla kontakt med olika intressegrupper.

Dina personuppgifter behandlas av anställda i utrikesförvaltningen som på basis av sina arbetsuppgifter har behörig tillgång till uppgifterna och rätt att hantera ärendet i fråga. Personuppgifterna kan också behandlas av våra samarbetspartner som producerar tjänster för oss och av deras underleverantörer. Med dessa har utrikesministeriet ingått avtal om att personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Vi lagrar dina personuppgifter antingen enligt utrikesförvaltningens arkivbildningsplan, så länge som tjänstens livscykel förutsätter eller tills du själv annullerar tjänsten (nyhetsbrev och publikationer).

Utrikesförvaltningens dataskyddsombud

Utrikesförvaltningens dataskyddsombud är Juha-Matti Laasonen.
E-postadress tietosuoja.UM (at) gov.fi.

Ytterligare information om dataskydd på teckenspråk på statsrådets webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Du har rätt att få veta till vilka ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

På webbsidan om dataskydd försöker vi ge en heltäckande bild av hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Om det är något du undrar, kan du kontakta vårt dataskyddsombud: tietosuoja.UM(at)gov.fi.