Dataskydd

02.10.2019

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas i all vår verksamhet. På denna webbplats berättar vi vilka uppgifter vi samlar in om dig i våra olika tjänster, varför vi hanterar personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter gällande dataskydd.


Dataskydd inom utrikesförvaltningen

I all verksamhet inom utrikesförvaltningen iakttar vi aktsamhet och ser till att dataskydd och datasäkerhet förverkligas i all behandling av personuppgifter hos oss. Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna sköta de lagstadgade uppgifterna vid ministeriet och finska beskickningar, tillhandahålla tjänster och kontakta olika intressentgrupper.

Det är frivilligt att använda utrikesförvaltningens webbtjänster, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. När du t.ex. reser till utlandet kan du meddela oss dina person- och reseuppgifter med tanke på krissituationer. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev och publikationer från oss, t.ex. tidningen Kauppapolitiikka.

Inom utrikesförvaltningen behandlar vi också olika samarbetsparters basuppgifter för att sköta myndighetens lagstadgade uppgifter såsom information enligt offentlighetslagen. Sådana parter är t.ex. olika myndigheter i hemlandet och i utlandet, representanter för frivilligorganisationer och media samt olika tjänsteleverantörer.

Behandlingen av personuppgifter inom utrikesförvaltningen beskrivs närmare i separata beskrivningar över system och tjänster där du får ytterligare information om bl.a. syftet med behandlingen av uppgifter, informationskällor, bevaringstider samt hur lagrade uppgifter lämnas ut. Dessa beskrivningar finns under Beskrivningar av behandlingen av personuppgifter.

Utrikesförvaltningens dataskyddsombud

Utrikesförvaltningens dataskyddsombud är Juha-Matti Laasonen.
E-postadress tietosuoja (at) formin.fi.