Ekonomienheten

Till ekonomienhetens uppgifter hör samordning av resurserna inom ministeriets förvaltningsomrÅde, samordning och utveckling av resultatstyrningen, ekonomiplanering, räkenskapsverksuppgifter och övriga ekonomiförvaltningsuppgifter.

Vid ekonomienheten finns tvÅ grupper: resursplanering och ekonomitjänster

Resursplaneringen

 • samordnar ministeriets och förvaltningsomrÅdets resurser
 • bereder och samordnar ärenden i anslutning till förvaltningsomrÅdets produktivitetsprogram
 • samordnar och utvecklar resultatstyrningen inom förvaltningsomrÅdet
 • ansvarar för beredning, uppföljning av och rapportering om verksamhets- och ekonomiplanen, ramförslaget och budgeten inom förvaltningsomrÅdet
 • ansvarar för beredningen av ekonomiska författningar och normer
 • styr och utvecklar redovisning och ekonomisk rapportering och deras informationssystem till stöd för ledning och planering

Ekonomitjänsterna

 • ansvarar för ministeriets bokslut, ministeriets betalningstransaktioner som kund hos servicecentralen, bokföring och andra räkenskapsverksuppgifter samt styrning och utveckling av dem och för att upprätthÅlla kompetensnivÅn inom förvaltningsomrÅdets ekonomiförvaltning
 • underhÅller och utvecklar informationssystem som används inom ekonomiförvaltningen tillsammans med Försvarsförvaltningens servicecentral
 • ansvarar för andra uppgifter inom ekonomiförvaltning, inklusive kontakter med servicecentralen

E-post

 • TAS-10@gov.fi

Postadress

Ekonomienheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22 H
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392010
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Risto Hakoila
Ekonomidirektör
Ekonomidirektör
 • +358 295 351 287

Resursplaneringen

Postadress

Resursplaneringen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Katja Bordi
Ekonomiplaneringschef
 • +358 295 351 284
Josefina Bengts
Ekonomiplanerare
 • +358 295 350 786
Juha Toivola
Ekonomiplanerare
 • +358 295 350 760
Ruusa Virkkilä
Specialsakkunnig
Ekonomiplanering
 • +358 295 350 925

Ekonomitjänster

Postadress

Ekonomitjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Sari Kantola
Specialsakkunnig
Chef för ekonomitjänster
 • +358 295 350 477
Jessica Aarnio
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 351 111
Päivi Bergholm
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 350 062
Heli Havana
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 350 626
Riina Hellgren
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 350 453
Sari Kilpi
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 350 968
Anu Salmi
Teamledare
 • +358 295 350 264
Anne Salo
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 350 409
Raija Stenberg
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 351 620
Marjatta Vilkkula
Ekonomiadministrationssakkunnig
 • +358 295 351 334

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.