Enheten för det civila samhället

Enheten för det civila samhället har följande uppgifter:

 • beredning, utveckling och samordning av utrikesministeriets och finländska frivilligorganisationers utvecklingspolitiska relationer
 • beredning och samordning av utvecklingspolitiska ärenden inom utvecklingssamarbetet som gäller samarbetet med internationella frivilligorganisationer, inklusive EU
 • stöd till finländska frivilligorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt och program
 • stöd till internationella frivilligorganisationer, till den del som detta inte hänför sig till någon annan avdelning.

E-post

 • KEO-30@formin.fi

Personal

Riina-Riikka Heikka
Enhetschef
 • +358 295 350 204
Jukka Halkilahti
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 616
Katriina Happo
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 956
Elina Iso-Markku
Inspektör
 • +358 295 350993
Tiina Kajakoski
Ansvarig tjänsteman
frivilligorganisationers utvecklingspolitik
 • +358 295 351 570
Riikka Kangas
Överinspektör
 • +358 295 350 677
Merja Luostarinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 161
Riikka Miettinen
Inspektör
 • +358 295 350 440
Leila Riitaoja
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 998
Maija Seppälä
Inspektör
 • +358 295 350 104
Mirja Tonteri
Överinspektör
 • +358 295 351 480

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.