Enheten för det civila samhället

Enheten för det civila samhället har följande uppgifter:

 • beredning, utveckling och samordning av utrikesministeriets och finländska frivilligorganisationers utvecklingspolitiska relationer
 • beredning och samordning av utvecklingspolitiska ärenden inom utvecklingssamarbetet som gäller samarbetet med internationella frivilligorganisationer, inklusive EU
 • stöd till finländska frivilligorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt och program
 • stöd till internationella frivilligorganisationer, till den del som detta inte hänför sig till någon annan avdelning.

E-post

 • KEO-30@formin.fi

Postadress

Enheten för det civila samhället
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Riina-Riikka Heikka
Riina-Riikka Heikka
Enhetschef
 • +358 295 350 204
Jukka Halkilahti
Ansvarig tjänsteman
Elina Iso-Markku
Inspektör
 • +358 295 350993
Tiina Kajakoski
Ansvarig tjänsteman
frivilligorganisationers utvecklingspolitik
 • +358 295 351 570
Merja Luostarinen
Ansvarig tjänsteman
frivilligorganisationers utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 161
Krista Orama
Inspektör
 • +358 50 472 6457
 • +358 29 535 0066
Leila Riitaoja
Attaché
Ansvarig tjänsteman
frivilligorganisationers utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 998
Maija Seppälä
Inspektör
 • +358 295 350 104
Sanni Sorajoki
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 042
Mirja Tonteri
Överinspektör
 • +358 295 351 480
Suvi Turunen
Inspektör
 • +358 295 350 140

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.