Stöd till utvecklingspolitisk forskning

Utrikesministeriet finansierar forskning om utveckling och utvecklingsländer. Forskningen ska bidra till förståelsen av fattigdom och utveckling samt av sambandet mellan deras orsak och verkan.

Forskningsfinansiering via olika kanaler

Utrikesministeriet och Finlands Akademi finansierar tillsammans Finlands Akademis utvecklingsforskning. Forskningsprojekten är oftast mångåriga. Anvisningar för ansökan finns på Finlands Akademis webbsidor om utvecklingsforskning(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet beviljar också stöd till internationella forskningsinstitutioner och -projekt. Dessa är exempelvis Nordiska Afrikainstitutet (Länk till en annan webbplats.)och European Centre for Development Policy Management ECDPM(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet beviljar också understöd till flera multilaterala organisationers forskningsinstitutioner och forskningsprogram, såsom FN:s Wider-institut(Länk till en annan webbplats.).

Utvecklingsforskning understöds dessutom genom utrikesministeriets program för land- och regionsamarbete.

Mera information: enheten för utvecklingspolitik.