Enheten för östra Asien och Oceanien

Enheten för östra Asien och Oceanien svarar för Finlands relationer med länderna i östra Asien och Oceanien.

Verksamhetsområde

E-post

 • ASA-10@formin.fi

Personal

Arto Haapea
Enhetschef
 • +358 295 350 416
Jessi Tasanko
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 042
Jonni Ääpälä
Civiltjänstgörare
 • +358 295 350 768
Ville Pennanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 421 0931

Teamet för östra Asien

Miia Rantanen
Teamledare
 • +358 295 350 056
Olli Suominen
Inspektör
Kinas inhemska politiska utveckling (inklusive frågor om mänskliga rättigheter), Hongkong, Macao, Taiwan, Mongolia
 • +358 295 350 691
Pia Sarivaara
Ansvarig tjänsteman
Kina; handel, ekonomi och ekonomiskt säkerhet; exportkontroll beträffande Östra Asien
 • +358 295 350 660
Eevamaria Mielonen
Ansvarig tjänsteman
Kinas utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 350 057

Teamet för Sydostasien och Oceanien

Ari Heikkinen
Ledande sakkunnig
Regionala frågor
 • +358 295 351 390
Sanna Halinen-Kaira
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 562
Lotta Maijala
Inspektör
Inspektör, Vietnamns utvecklingssamarbetsprogram, enhetens koordinering för utvecklingssamarbetsärenden
 • +358 295 350 793
Saara Heinola
Ansvarig tjänsteman
Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Singapore, Brunei, Östtimor
 • +358 295 350 181

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.