Enheten för östra Asien och Oceanien

Enheten för östra Asien och Oceanien svarar för Finlands relationer med länderna i östra Asien och Oceanien.

Verksamhetsområde

E-post

 • ASA-10@formin.fi

Personal

Arto Haapea
Enhetschef
 • +358 295 350 416
Ari Heikkinen
Ledande sakkunnig
Emma Tuomela
Högskolepraktikant
 • +358 295 535 0524

Teamet för östra Asien

Miia Rantanen
Teamledare
 • +358 295 350 056
Soile Kauranen
Ansvarig tjänsteman
Japan och Syd-Korea, Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 350 194
Olli Suominen
Inspektör
Pia Sarivaara
Ansvarig tjänsteman
Kinas ekonomi, handel och teknologi, exportkontroll beträffande östra Asien
 • +358 295 350 660
Eevamaria Mielonen
Ansvarig tjänsteman
Kinas utrikes- och säkerhetspolitik
 • +358 295 350 057

Teamet för Sydostasien och Oceanien

Laila Clyne
Teamledare
 • +358 50 346 1719
Sanna Halinen-Kaira
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 562
Lotta Maijala
Inspektör
Inspektör, Vietnamns utvecklingssamarbetsprogram, enhetens koordinering för utvecklingssamarbetsärenden
 • +358 295 350 793
Otso Salvi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 433

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.