Enheten för östra Asien och Oceanien

Enheten för östra Asien och Oceanien svarar för Finlands relationer med länderna i östra Asien och Oceanien.

E-post

  • ASA-10@formin.fi

Postadress

Enheten för östra Asien och Oceanien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Arto Haapea
Enhetschef
  • +358 295 350 416

Teamet för östra Asien

Miia Rantanen
Teamledare
  • +358 295 350 056
Soile Kauranen
Ansvarig tjänsteman
Japan och Syd-Korea, Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 194
Olli Suominen
Inspektör
Pia Sarivaara
Ansvarig tjänsteman
Kinas ekonomi, handel och teknologi, exportkontroll beträffande östra Asien
  • +358 295 350 660
Eevamaria Mielonen
Ansvarig tjänsteman
Kinas utrikes- och säkerhetspolitik
  • +358 295 350 057

Teamet för Sydostasien och Oceanien

Laila Clyne
Teamledare
  • +358 50 346 1719
Sanna Halinen-Kaira
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 562
Lotta Maijala
Inspektör
Inspektör, Vietnamns utvecklingssamarbetsprogram, enhetens koordinering för utvecklingssamarbetsärenden
  • +358 295 350 793
Otso Salvi
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 433

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.