Pass och andra resedokument – Finska medborgare

Resedokument är pass och identitetskort. Du kan ansöka om dem hos polisen i Finland(Länk till en annan webbplats.). Ett körkort är inte ett resedokument eller något officiellt identitetsbevis. Utomlands kan du hämta ett nytt pass vid Finlands beskickning i destinationslandet. Finlands beskickningar beviljar inte ID-kort.

I passens sida för personuppgifter finns ett chips där passuppgifter, personuppgifter, ansiktsbild och en trådlöst läsbar rad sparas. Chipset är dessutom försett med säkerhetsfaktorer som försvårar förfalskning av passet och missbruk av chipsuppgifterna.

Mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island råder fri rörlighet för personer. Som nordisk medborgare behöver du inget resedokument då du reser i de nordiska länderna. Vid behov ska du dock kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap.

Gränskontrollerna mellan Schengenländerna har avskaffats. När du rör dig i dessa länder behöver du dock ett godkänt och giltigt resedokument.

I vissa länder i världen krävs förutom pass också visum av finländska medborgare. Hör dig för om behovet av visum hos mållandets myndigheter, till exempel vid landets närmaste beskickning.

Pass

Som finsk medborgare kan du använda passet som resedokument då du reser till alla länder. Passet är också ett identitetsbevis.

I EU-länder duger passet som resedokument så länge det är giltigt. När det gäller andra länder ska du hos resmålets beskickning kontrollera hur länge passet måste vara i kraft efter resans slut (i allmänhet 3 eller 6 månader).

I Finland kan du hämta passet vid vilken polisinrättning som helst eller elektroniskt via poliens e-tjänst. I utlandet bör du hämta det nya passet vid Finlands beskickning i destinationslandet. Om det inte finns någon finsk beskickning i destinationslandet kan du hämta en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands beskickning.

Identitetskort

Identitetskort
I Finland ansöker man om identitetskort vid polisen.

Som finsk medborgare kan du, då du reser i EU-länderna och i vissa andra europeiska länder istället för pass som resedokument använda ett identitetskort som beviljats av polisen.

I Finland kan du ansöka om identitetskort vid polisen, och utomlands vid de ambassader och konsulat som beviljar pass.

Identitetskortet är i kraft i 5 år.

Att använda identitetskortet

  • Ett identitetskort är en handling som du kan använda för att styrka din identitet i olika situationer. Identitetskortet kan också i begränsad utsträckning användas för resor. Den har dessutom ett chip som gör det möjligt att styrka din identitet även i e-tjänster. 
  • Som finsk medborgare kan du, då du reser till EU-länder eller vissa andra europeiska länder, i stället för pass som resedokument använda ett vanligt identitetskort.

Mer information om användningen av identitetskortet får du på webbplatsen poliisi.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)