Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en av världens största regionala säkerhetsorganisationer och de 57 medlemsländerna täcker ett geografiskt område från Vancouver till Vladivostok.

OSSE:s styrka är dess breda uppfattning om säkerhet: förutom politisk-militär säkerhet betonar organisationen mänskliga rättigheter och demokrati och den avgörande betydelsen av ekonomiska frågor och miljöfrågor för säkerheten.

Organisationens fundament är Helsingforsavtalets slutakt från år 1975.

Finland har sedan organisationen inrättades tydligt uttryckt sitt stöd för OSSE.  Finland försvarar kraftfullt OSSE:s principer och åtaganden som är grunden för Europas säkerhet. Rysslands anfallskrig bryter grovt mot både de åtaganden som förhandlats fram gemensamt inom OSSE och FN-stadgan.

Stödet till Ukraina är en viktig del av OSSE:s arbete. Därtill är OSSE:s samarbete med Moldavien och länderna i Centralasien, Sydkaukasien och västra Balkan av stor betydelse. OSSE arbetar inte bara för säkerheten utan också för utvecklingen av demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i OSSE-området.

Godkännandet av beslut i OSSE kräver konsensus, vilket har försvårat verksamheten. Trots svårigheterna är OSSE:s övergripande säkerhetskoncept och breda verksamhet, såsom fältuppdrag och valobservation, viktiga. 

Finlands mål är att bidra till OSSE:s färdigheter att fungera och att stödja organisationens arbete för Europas säkerhet. De möjligheter som OSSE:s verktyg ger bör tillvaratas på ett övergripande sätt.

Finland är en viktig finansiär i OSSE. Finland är till exempel en av de största frivilliga finansiärerna av OSSE:s viktigaste människorättsinstrument, Byrån för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) i Warszawa.

Finland skickar sakkunniga till OSSE:s fältuppdrag och sekretariat i Wien, och årligen 25-40 observatörer till OSSE:s valobservationsuppdrag.

Finland är ordförande i OSSE år 2025.