Om webbplatsen

Um.fi är utrikesministeriets webbplats. Den innehåller information om ministeriets verksamhet och service. Webbplatsens språkversioner är finska, svenska och engelska och av dem är den finska versionen den mest omfattande.

Vi bemödar oss om att innehållet ska vara korrekt och aktuellt. Utrikesministeriet svarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av utrikesministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Användning av kakor

Utrikesministeriets webbplatser använder kakor (eng. cookies). En del av kakorna behövs för webbplatsens funktioner, andra för besökarstatistiken. Kakorna är små textfiler som skickas till din dator för att följa upp hur du använder webbplatsen.

Du kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan t.ex. blockera användningen av kakor, godkänna dem endast på begäran eller radera dem när webbläsaren stängs. Om du blockerar användningen av kakor kan det hända att webbplatsen fungerar bristfälligt.

Besökarstatistik

Vi samlar in allmän statistik om hur webbplatsen används för att kunna utveckla servicen. Vi samlar t.ex. in information om från vilken webbplats besökarna kommer, de vanligaste sökorden, klockslag för besöken, IP-adresser, position, använda sidor, vilka webbläsare och enheter besökarna använder.

Besökarstatistiken lagras på servrar som är belägna i Finland och informationen kombineras inte med andra informationskällor. Informationen är tillgänglig för utrikesministeriets anställda som arbetar med kommunikation på webben samt för utrikesministeriets avtalspartner företaget Oikeat oliot.

Läs mer om utrikesministeriets dataskydd

Nyhetsbrev och annat material som går att beställa

På utrikesministeriets webbplats finns ett nyhetsbrev om internationella sanktioner som det går att prenumerera på.

Utsändningen av nyhetsbrevet köps av företaget MailChimp och gällande nyhetsbrevet tillämpas företagets användarvillkor. På webbplatsen finns en beställningsblankett för nyhetsbrevet som laddas ned från MailChimps server. Genom blanketten samlar företaget in beställarens e-postadress som används för att sända ut nyhetsbrevet till dem som beställt det. Informationen behandlas endast på MailChimps server och sparas inte på webbplatsen um.fi. Företaget MailChimp och servern där informationen sparas ligger i Förenta staterna. MailChimp kan dela med sig informationen till tredje part. MailChimp deltar i överenskommelsen Privacy Shield mellan EU och Förenta staterna med syfte att säkerställa högklassigt skydd vid överförande av personuppgifter. Läs mer MailChimps dataskydd.

Anställda vid utrikesministeriet som har arbetsuppgifter i anslutning till nyhetsbrevet kommer åt att behandla informationen som rör beställningar.

På webbplatsen går det också att prenumerera på flera olika RSS-flöden.

Läs mer om utrikesministeriets dataskydd

Innehåll av tredje parter

Det finns sidor på webbplatsen där innehållet hämtas från andra webbplatser som upprätthålls av en tredje part. Det kan till exempel vara inbäddade videor, kartor eller flöden från sociala medier. På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Respons

Du kan sända respons och frågor om utrikesministeriets verksamhet direkt till den ansvariga enheten eller till adressen kirjaamo.um@formin.fi. Om den här sidan kan du skicka respons till enheten för aktualitetskommunikation, vie-10@formin.fi.