FN:s volontärprogram

Utrikesministeriet har finansierat finländares deltagande i FN:s volontäruppdrag sedan 1974. Volontärerna placeras vid organisationernas fältkontor i Finlands samarbetsländer och i andra utvecklingsländer där de multilaterala organisationernas verksamhet kompletterar det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Utrikesministeriets enhet för hållbar utveckling och klimatpolitik (KEO-90) ansvarar i regel för planeringen och förvaltningen av volontärverksamheten. Enheten fastställer med beaktande av Finlands utvecklingspolitiska mål uppgiftsbeskrivningarna och placeringsorterna för de uppgifter som ska finansieras i samarbete med ministeriets övriga enheter, beskickningarna och internationella organisationer. 

Mandattiden för FN:s volontäruppdrag är i regel två år, men framgång i uppgiften möjliggör också ett tredje år. Den nedre åldersgränsen för FN-uppdrag är 25 år, någon övre åldersgräns finns inte. Volontärerna får ingen egentlig lön, men de får en månatlig kostnadsersättning (Living Allowance).

Dessutom har utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering (POL-10) sedan 2017 finansierat FN:s volontäruppdrag som ansluter till fredsbevarande och krishantering med anslaget för civil krishantering. Uppdragen väljs enligt kriterierna för civil krishantering samt prioriteringarna i regeringsprogrammet och den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. 

Med anslaget för civil krishantering finansieras i regel endast Youth UNV-uppdrag, där åldersgränsen är 18 –29 år. I dessa uppgifter är mandattiden högst två år.

Om du arbetat som FN-volontär kan du söka plats som biträdande expert (Junior Professional Officer, JPO) eller assistent till en landkoordinator (Special Assistant to Resident Coordinator, SARC). Då krävs det att du avklarat ditt tidigare uppdrag i sin helhet (minst tvåårigt).

För att söka ett Youth UNV-uppdrag räcker det att du avklarat ett ettårigt uppdrag.

Kvalifikationer

Sökanden förutsätts ha finskt medborgarskap, högskoleexamen och minst två års relevant arbetserfarenhet, kunskaper i finska eller svenska samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

International UN Volunteer Handbook, Conditions of Service

UNV partnering with Finland

Förberedande kurser för utvecklingssamarbetsuppdrag

De som valts till FN:s volontäruppdrag kan före avresan delta i utrikesministeriets förberedande kurs. Under kursen får man en introduktion i Finlands utvecklingspolitiska program och utvecklingssamarbetets former.

Kontaktuppgifter:

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik

UN Volunteers
Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
Tfn +49 228 8152308
E-post: leslie.loch@unv.org
Webbplats: www.unv.org

 

Mer på internet