FN:s volontärprogram

Utrikesministeriet finansierar årligen finländares deltagande i FN:s volontärprogram.

Volontärerna placeras vid organisationernas fältkontor i Finlands samarbetsländer, och i andra utvecklingsländer där de multilaterala organisationernas verksamhet kompletterar det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Valet av uppdrag styrs av riktlinjerna i Finlands utvecklingspolitiska program. Uppdragen är tvååriga.

Kvalifikationer

Sökande förutsätts ha högre högskoleexamen och minst två års relevant arbetserfarenhet. Du måste också ha kunskaper i finska eller svenskaoch utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i engelska. Övrig språkkunskap är meriterande. Den nedre åldersgränsen är 25 år, någon övre åldersgräns finns inte.

Lediga FN-uppdrag som finansieras av Finland annonseras på utrikesministeriets webbplats.

Urvalet till de volontäruppdrag som finansieras av Finland görs vid UNV:s högkvarter i Bonn. Man kan ansöka om volontäruppdrag antingen genom att registrera sig i UNV:s resursbas (roster), eller genom att följa anvisningarna i annonsen för ett specifikt uppdrag.

Förberedande kurser för utvecklingssamarbetsuppdrag

De som valts till FN:s volontäruppdrag kan före avresan delta i utrikesministeriets förberedande kurs. Under kursen får man en introduktion i Finlands utvecklingspolitiska program och utvecklingssamarbetets former.

Kontaktuppgifter:

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik

UN Volunteers
Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
Tfn +49 228 8152308
E-post: leslie.loch@unv.org
Webbplats: www.unv.org

 

Mer på internet