Enheten för offentlig diplomati

Enheten för offentlig diplomati planerar och styr utrikesförvaltningens Finlandsfrämjande och ansvarar för innehållsproduktionen i samarbete med intressentgrupper. Enheten sköter sekretariatet för Finland Promotion Board, som drar upp riktlinjer för främjandet av Finlandsbilden, och ansvarar för arbetets nationella samordning.

Huvudsakliga uppgifter vid enheten för offentlig diplomati:

 1. att planera, styra och genomföra främjandet av Finlandsbilden i utrikesförvaltningen
 2. att producera tjänster och innehåll i anslutning till främjandet av och kommunikationen om Finlandsbilden för utrikesministeriet och beskickningarna
 3. den nationella samordningen av Finlandsbilden i egenskap av sekretariat för Finland Promotion Board
 4. att erbjuda experttjänster inom ramarna för Finland Promotion Board samt att samordna och producera webbmaterial och kommunikation till stöd för Finlandsbilden internationellt

E-post

 • VIE-50@formin.fi

Postadress

Enheten för offentlig diplomati
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Laura Kamras
Enhetschef
 • +358 295 351 558
Sima Al-khafaji
Innehålls- och kommunikationsexpert
 • +358 295 350 349
Olivia Din Belle
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 523
Mika Hammarén
Informatör
offentlig diplomati
 • +358 295 351 316
Peter Marten
Redaktionschef
thisisFINLAND.fi
 • +358 295 351 132
Meira Pappi
Sakkunnig
 • +358 295 351 367
Anna Ruohonen
Redaktör thisisFINLAND.fi
 • +358 295 351 022
Juulia Vanninen
Informatör
 • +358 295 350 340

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.