Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten har följande uppgifter:

 • kartläggning, bedömning och hantering av säkerhetsrisker i anslutning till ministeriets och beskickningarnas verksamhet samt utveckling och uppföljning av riskhanteringsmetoder
 • ledning och styrning av allmänna säkerhetsarrangemang inom förvaltningsområdet
 • beredning av strategier för säkerhetsförvaltningen, inklusive personal- och lokalsäkerhet, säkerhet som gäller intressentgrupper, brottssäkerhet, brandsäkerhet och räddningsverksamhet, skyddsfrågor samt beredskap inför undantagsförhållanden enligt beredskapschefens beslut
 • skydd mot olovlig underrättelseverksamhet
 • säkerhetsutredningar
 • nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressentgrupper i säkerhetsfrågor
 • utbildning och rådgivning i säkerhetsfrågor
 • anskaffningar som gäller säkerhet.

Fax

 • +358 9 160 555 16

E-post

 • HAL-70@formin.fi

Postadress

Säkerhetsenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3B
KAA2
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392570
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Jussi Aarnio
Säkerhetsdirektör
 • jussi.aarnio@formin.fi
 • +358 295 351 882
 • +358 9 160 564 60
Markku Meriluoto
Överinspektör
 • +358 295 350 864
 • +358 9 160 555 14
Jere Peltonen
Jere Peltonen
Säkerhetsrådgivare
 • +358 295 350 865
 • +358 9 160 555 12
Tommi Backman
Säkerhetsexpert
 • +358 295 351 925
Marko Forsberg
Säkerhetsexpert
 • +358 295 350 861
Pasi Fågel
Säkerhetsexpert
 • +358 9 160 555 13
 • +358 505 659 790
Laura Komulainen
Säkerhetsexpert
 • +358 295 351 537
Ari Nevalainen
Servicechef
 • +358 295 351 818
Tomi Tapola
Servicechef
 • +358 295 350 853

Säkerhetsövervakning

Telefon

 • +358 9 160 552 10

E-post

 • keskusvalvomo@formin.fi

Besöksadress

Laivastokatu 22 A5
00160
HELSINKI
FINLAND

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.