Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten har följande uppgifter:

 • kartläggning, bedömning och hantering av säkerhetsrisker i anslutning till ministeriets och beskickningarnas verksamhet samt utveckling och uppföljning av riskhanteringsmetoder
 • ledning och styrning av allmänna säkerhetsarrangemang inom förvaltningsområdet
 • beredning av strategier för säkerhetsförvaltningen, inklusive personal- och lokalsäkerhet, säkerhet som gäller intressentgrupper, brottssäkerhet, brandsäkerhet och räddningsverksamhet, skyddsfrågor samt beredskap inför undantagsförhållanden enligt beredskapschefens beslut
 • skydd mot olovlig underrättelseverksamhet
 • säkerhetsutredningar
 • nationellt och internationellt samarbete med myndigheter och intressentgrupper i säkerhetsfrågor
 • utbildning och rådgivning i säkerhetsfrågor
 • anskaffningar som gäller säkerhet.

E-post

 • HAL-70@gov.fi

Fax

 • +358 9 160 555 16

Postadress

Säkerhetsenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22
Merikasarmi
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392570
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Jussi Aarnio
Ledande specialsakkunnig
Enhetschef
Säkerhetschef
 • +358 295 351 882
Markku Meriluoto
Översinspektör
Säkerhet
 • +358 295 350 864
Tommi Tammikivi
Specialsakkunnig
Säkerhet
 • +358 295 350 965
Marko Forsberg
Säkerhetsexpert
 • +358 295 350 861
Pasi Fågel
Säkerhetsexpert
 • +358 295 351 743
Laura Komulainen
Säkerhetsexpert
 • +358 295 351 537
Tommi Backman
Säkerhetsexpert
 • +358 295 351 925
Tomi Tapola
Servicechef
 • +358 295 350 853
Ari Hakola
Servicechef
säkerhetsövervakning
 • +358 50 346 2440
Ari Uuttu
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 245
Anu Urpalainen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 857
Mikko Vehviläinen
Assistent
 • +358 295 350 467

Säkerhetsövervakning

E-post

 • KESKUSVALVOMO.UM@gov.fi
 • keskusvalvomo.um@gov.fi

Telefon

 • +358 9 160 552 10

Besöksadress

Laivastokatu 22 A5
00160
HELSINKI
FINLAND

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.