Finlands Afrikastrategi

29.09.2020

Under 2020 utarbetar Finland en Afrikastrategi med syfte att utveckla relationerna till länder i Afrika. Strategin är gemensam för hela statsförvaltningen och utrikesministeriet leder beredningen.