Finlands Afrikastrategi

Finland har utarbetat en Afrikastrategi med syfte att utveckla sina relationer till länder i Afrika. Strategin är gemensam för hela statsförvaltningen och bereddes under utrikesministeriets ledning.