Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har följande uppgifter:

 • delta i beredningen av och samordna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) inom ministeriet och inom den nationella beredningen i Finland

 • bereda frågor som tas upp i EU:s råd för utrikes frågor (FAC)

 • sköta COREU-kommunikationen

 • planera och handleda rekryteringar till EU:s utrikestjänst

E-post

 • POL-30@formin.fi

Postadress

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringränden 3 G
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Lauri Hirvonen
Enhetschef, Europakorrespondent
europakorrespondent
 • +358 295 350 063
Marjaana Hyppönen
Ansvarig tjänsteman
Rådet för utrikesfrågor (FAC), biträdande europakorrespondent
 • +358 295 350 058
Sara Saramäki
Ansvarig tjänsteman
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)
 • +358 295 350 527
Otto Kaplas
Projektassistent
Päivi Laivola Donin de Rosière
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 278
Merja Lindroos-Binham
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 651
Elina Malmberg
Assistent
 • +358 295 350 271
Peppi Pylkkänen
Högskolepraktikant
 • +358 29 535 1003

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.