Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har följande uppgifter:

  • deltagande i beredningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt samordningen av denna inom ministeriet och inom den nationella beredningen i Finland
  • beredningen av EU:s råd för utrikes frågor (FAC) samt samordningen av styrningen av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (Relex)
  • uppgifter i anslutning till nätverket av Europakorrespondenter
  • övervakning av kommunikationen gällande EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i EU-ländernas och institutionernas COREU-nätverk och sändande av Finlands COREU-meddelanden (de ansvariga avdelningarna utarbetar mallar)
  • beredningen av politiska konsultationer med EU-länder
  • informering av riksdagen i frågor som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

E-post

  • POL-30@formin.fi

Postadress

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
PB 23
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Matti Nissinen
Enhetschef, Europakorrespondent
europakorrespondent
  • +358 295 351 780
Anna-Mari Wong Hämäläinen
Ansvarig tjänsteman
Rådet för utrikesfrågor (FAC), biträdande europakorrespondent
  • +358 295 350 498
Otto Kaplas
Projektassistent
Anni Ståhle
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 743

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.