Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt samordningen av denna inom ministeriet och inom den nationella beredningen i Finland
 • beredningen av EU:s råd för utrikes frågor (FAC) samt samordningen av styrningen av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (Relex)
 • uppgifter i anslutning till nätverket av Europakorrespondenter
 • övervakning av kommunikationen gällande EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i EU-ländernas och institutionernas COREU-nätverk och sändande av Finlands COREU-meddelanden (de ansvariga avdelningarna utarbetar mallar)
 • beredningen av politiska konsultationer med EU-länder
 • informering av riksdagen i frågor som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

E-post

 • POL-30@formin.fi

Postadress

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
PB 23
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Matti Nissinen
Enhetschef, Europakorrespondent
europakorrespondent
 • +358 295 351 780
Anna-Mari Wong Hämäläinen
Ansvarig tjänsteman
Rådet för utrikesfrågor (FAC), biträdande europakorrespondent
 • +358 295 350 498
Vanessa Hotta
Högskolepraktikant
 • +358 50 569 6127
 • +358 295 350 802
Otto Kaplas
Projektassistent
Rauli Kostamo
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 250
Ella Laakso
Assistent
 • +358 295 350 504
Tarja Laitiainen
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 692
CV

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.