Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt samordningen av denna inom ministeriet och inom den nationella beredningen i Finland
 • beredningen av EU:s råd för utrikes frågor (FAC) samt samordningen av styrningen av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (Relex)
 • uppgifter i anslutning till nätverket av Europakorrespondenter
 • övervakning av kommunikationen gällande EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i EU-ländernas och institutionernas COREU-nätverk och sändande av Finlands COREU-meddelanden (de ansvariga avdelningarna utarbetar mallar)
 • beredningen av politiska konsultationer med EU-länder
 • informering av riksdagen i frågor som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

E-mail

 • POL-30@formin.fi

Postaddress

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
PB 412
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 A
MKA2
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Matti Nissinen
Ansvarig tjänsteman
Rådet för utrikesfrågor (FAC), biträdande europakorrespondent
 • +358 295 351 780
Otto Kaplas
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 186
Laura Vanhanen
Attaché
 • +358 295 350 093
Jessina Nieminen
Säsongarbetare
 • +358 295 350 158
Markus Räty
Ansvarig tjänsteman
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)
 • +358 295 351 596
Tia Puumalainen
Tia Puumalainen
 • +358 295 350 136

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.