Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt samordningen av denna inom ministeriet och inom den nationella beredningen i Finland
 • beredningen av EU:s råd för utrikes frågor (FAC) samt samordningen av styrningen av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (Relex)
 • uppgifter i anslutning till nätverket av Europakorrespondenter
 • övervakning av kommunikationen gällande EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i EU-ländernas och institutionernas COREU-nätverk och sändande av Finlands COREU-meddelanden (de ansvariga avdelningarna utarbetar mallar)
 • beredningen av politiska konsultationer med EU-länder
 • informering av riksdagen i frågor som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

E-post

 • POL-30@formin.fi

Postadress

Enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringränden 3 G
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Matti Nissinen
Enhetschef, Europakorrespondent
europakorrespondent
 • +358 295 351 780
Anna-Mari Wong Hämäläinen
Ansvarig tjänsteman
Rådet för utrikesfrågor (FAC), biträdande europakorrespondent
 • +358 295 350 498
Anni Ståhle
Ansvarig tjänsteman
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)
 • +358 295 350 743
Nea Hiltunen
Biträdande sekreterare
 • +358 295 350 804
Viivi Kuvaja
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 356
Päivi Laivola Donin de Rosière
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 278
Merja Lindroos-Binham
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 651
Tuulikki Olander
Specialuppdrag
 • +358 295 350 354
Saania Simi
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 737

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.