Finland medverkar vid transport av ukraniskt spannmål

Finland ska stödja Världslivsmedelsprogrammet WFP:s spannmålsfartygs resa från Ukraina till Somalia. Samtidigt ökar Finland sitt humanitära bistånd till Afrikas horn där över 20 miljoner människor är i behov av mathjälp.

Livsmedelstryggheten har försämrats ytterligare i hela världen under 2022. Kriget i Ukraina har försvårat tillgången på mat och priset har stigit. Även covid-19-pandemin och konsekvenserna av klimatförändringar påverkar mattillgången på vissa ställen. Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO och Världslivsmedelsprogrammet WFP bedömer att upp till 222 miljoner människor i 53 länder kommer att lida av akut matbrist.

Läget är speciellt drastiskt på Afrikas horn som drabbats av en rekordlång torka på grund av att fem regnperioder i rad har uteblivit. Över 20 miljoner människor är i behov av mathjälp. Länderna på Afrikas horn är särskilt beroende av ukrainskt och ryskt spannmål, och därför är den ryska invasionens konsekvenser ett hårt slag mot regionen. Finland avsätter nu 15,7 miljoner euro i humanitärt bistånd till regionen. Av denna summa går närmare sju miljoner euro via WFP.  

”Det är avgörande att spannmålstransporterna från Ukraina till Afrikas horn får fortsätta. I denna fråga medverkar vi i Världslivsmedelsprogrammet WFP”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Finlands humanitära bistånd går fram också genom FN:s flyktingorganisation UNHCR, Finlands Röda Kors och Internationella rödakorskommittén. Biståndet gäller framför allt livsmedelstrygghet, men också skyddet av flyktingar. Afrikas horn står i centrum för flyttrörelser och ett stort antal människor rör sig av och an inom länderna. Av den minskande mathjälpen lider också de 3,5 miljoner flyktingar som befinner sig i regionen.

”Vårt humanitära bistånd ger en möjlighet att ordna skydd, vatten och hälsovårdstjänster för områdets människor. Bristen är stor i både samhällena och flyktinglägren i regionen”, säger minister Skinnari.

Mer information

  • Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 46 921 2030
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.