Finlands samarbetspartner i utvecklingspolitiken

Finland samarbetar med flera aktörer för att nå sina utvecklingspolitiska mål. Det kan vara stater, organisationer eller företag.

Support Syrians 2017: Sjöekipaget i Helsingfors belyst i kvällsmörker.
Support Syrians 2017: Sjöekipaget i Helsingfors belyst i kvällsmörker. Foto: Vesa Häkkinen / UM

Finland stöder flera länder genom bilateralt utvecklingssamarbete. Nästan alla partnerländer hör till de minst utvecklade länderna i världen. Regionalt samarbete baserar sig å sin sida på program som riktar sig till ett större område än ett enskilt land.

Finland medverkar i många internationella organisationer som bedriver verksamhet som bidrar till att Finlands utvecklingspolitiska mål kan nås. Multilateralt samarbete till exempel inom ramen för FN-systemet eller EU ger de finländska målen större vikt internationellt.

Finland samarbetar också med andra partner för att genomföra sina utvecklingspolitiska principer. Finland har länge stött aktörer i det civila samhället såväl i Finland som internationellt. Samhälleliga aktörer, till exempel kommuner, läroanstalter och forskare, är också viktiga partner i utvecklingspolitiken. De senaste åren har den privata sektorn, företagen och utvecklingspolitiska investeringar fått en allt viktigare roll.