Diplomatiska förbindelser med främmande makter

De diplomatiska och konsulära förbindelserna baserar sig på respektive Wienkonvention.

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser kodifierar gammal hävdvunnen rätt, och anger de diplomatiska principerna för de officiella kontakterna på bi- eller multilateral nivå samt regler för bland annat diplomatiska privilegier och immunitet. Finland ratificerade konventionen 1969.

De konsulära förbindelserna skiljer sig från de diplomatiska. Konsulär representation definieras i Wienkonventionen om konsulära förbindelser samt i bilaterala avtal. Wienkonventionen om konsulära förbindelser tillkom 1963 och ratificerades av Finland 1980.

Sidansvarig