Avdelningschef

E-mail

 • tuo-01@formin.fi

Postaddress

Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Ilkka-Pekka Similä
Ilkka-Pekka Similä
Avdelningschef
Anne Ahonen
Ledande sakkunnig
strategiskt stöd för ledningen
 • +358 295 351 096
Anne Ben Ammar
Ledningssekreterare
 • +358 295 351 953
Jonna Berghem
Systemansvarig
 • +358 295 351 227
Marianne Huusko
Ledande sakkunnig
 • +358 295 351 469
Juha Markkanen
Juha Markkanen
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 730
Soili Mäkeläinen-Buhanist
Ledande sakkunnig
 • +358 295 351 016
Okko-Pekka Salmimies
Ledande sakkunnig
främjande av export och internationalisering
 • +358 295 351 454
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 351 565
Laura Taipalus
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 837
Sirpa Taskinen-Pleshak
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 779

Biträdande avdelningschef

E-mail

 • tuo-02@formin.fi
Ilkka Saarinen
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 351 131

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.