Avdelningschef

E-post

 • kpo-01@formin.fi

Postadress

Avdelningen för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Tuomas Tapio
Avdelningschef
 • +358 295 350 918
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 351 565

Biträdande avdelningschef

E-post

 • kpo-02@formin.fi

Postadress

Avdelningen för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Leena Gardemeister
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 350 460
CV
Heikki Melolinna
Sakkunnig
 • +358 295 535 0905

Administrativa tjänster

Merja Kähkönen-Häkli
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 995
Jaana Avci
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 106
Annika Härkönen
Assistent
 • +358 29 535 0201
Risto Rantala
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 670
Pirjo Veikanmaa
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 173
Isabel Zarghamian
Assistent
 • +358 295 350 824

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.