Avdelningschef

E-post

  • kpo-01@formin.fi

Postadress

Avdelningen för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Ilkka-Pekka Similä
Avdelningschef
  • +358 295 350 257
Erkki Seppänen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 565

Biträdande avdelningschef

E-post

  • kpo-02@formin.fi

Postadress

Avdelningen för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Leena Gardemeister
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 350 460
CV

Administrativa tjänster

Tiina Saukkola
Administrationsansvarig
Teamledare
  • +358 295 350 682
Jaana Avci
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 106
Anni Liede
Säsongarbetare
  • +358 295 350 687
Pirjo Veikanmaa
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 173

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.