Enheten för Afrikas horn och östra Afrika

Enheten för Afrikas horn och östra Afrika ansvarar för Finlands relationer till länderna i området och till regionala organisationer och andra samarbetsorgan som verkar i området. Enheten ansvarar också för allmänna frågor som gäller hela kontinenten inom Finlands och EU:s Afrikapolitik.

Enheten har följande uppgifter:

 • att bereda och samordna Finlands målsättningar, verksamhetsprinciper och ståndpunkter i politiska, handelspolitiska, handelsekonomiska och utvecklingspolitiska frågor som har att göra med Finlands relationer till länderna, deras regionala organisationer och andra samarbetsorgan och -processer;
 • att fastställa mål för utvecklingssamarbetet, att bereda, förvalta och övervaka program och projekt, föredra och behandla dem internt vid utrikesministeriet;
 • att arrangera stats- och ministerbesök till och från regionen, att upprätthålla kontakten till regionens länder, till exempel bilaterala konsultationer, exportfrämjande samt programförhandlingar och biståndsgivarmöten gällande utvecklingssamarbete;
 • att bereda ståndpunkter och representera Finland i EU:s arbetsgrupper och kommittéer som gäller området;
 • att utveckla Finlands beskickningar i området och styra deras verksamhet till exempel genom regionala möten, bedömning av beskickningschefernas verksamhetsplaner, årliga samtal med beskickningscheferna och bedömning av beskickningarnas årsplaner;
 • att samordna ärenden som rör regionen med andra avdelningar vid utrikesministeriet, särskilt politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen, samt vid behov även med den övriga statsförvaltningen;
 • allmänna frågor som rör Finlands och EU:s Afrikapolitik och att formulera ståndpunkter inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken;
 • horisontella frågor som gäller hela kontinenten, till exempel fred och säkehet, migration, klimatfrågor, radikalisering, allmänna utvecklingsfrågor;
 • regionala organisationer: Afrikanska unionen (AU), Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC), det regionala samarbetsorganet i östra Afrika (Intergovernmental Authority on Development, IGAD).

E-post

 • ALI-20@formin.fi

Postadress

Enheten för Afrikas horn och östra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Theresa Zitting
Enhetschef
 • +358 295 351 330

Teamet för Afrikas horn

Hanna Ojanperä
Teamledare
Afrikas horn
Etiopien, Somalia, Eritrea, Sydsudan, Djibouti
 • +358 295 350 166
Elina Leväniemi
Inspektör, Somalia, Eritrea
 • +358 295 351 856
Jutta Marjanen
Inspektör
Etiopien
 • +358 295 350 156
Laura Kaltiainen
Laura Kaltiainen
Ansvarig tjänsteman
Afrikas horn
 • +358 295 350 016

Teamet för Kenya

Tony Paso
Ambassadråd
Teamledare
Kenya, Uganda, Seychellerna
 • +358 295 350 041
Anu Penttinen
Inspektör
 • +358 50 436 4760
 • +358 295 351 706

Teamet för Tanzania

Vuokko Jutila
Teamledare
Tanzania, Burundi, Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Östafrikanska gemenskapen (EAC)
 • +358 295 350 532
Markus Heydemann
Specialuppdrag
 • +358 295 350 672
Jenny Sjöberg
Inspektör
 • +358 295 351 866

Teamet för Afrikas politik

Maria Kurikkala
Teamledare
Afrikapolitik
 • +358 295 350 337
Martti Eirola
Ledande sakkunnig
Afrikapolitik
 • +358 295 351 123
Olivia Packalén-Peltola
Inspektör
 • +358 295 351 502
Tuula Svinhufvud
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 462
Aino Salmi
Aino Salmi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 427

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.