Enheten för Afrikas horn och östra Afrika

Enheten för Afrikas horn och östra Afrika ansvarar för Finlands relationer till länderna i området och till regionala organisationer och andra samarbetsorgan som verkar i området. Enheten ansvarar också för allmänna frågor som gäller hela kontinenten inom Finlands och EU:s Afrikapolitik.

Enheten har följande uppgifter:

 • att bereda och samordna Finlands målsättningar, verksamhetsprinciper och ståndpunkter i politiska, handelspolitiska, handelsekonomiska och utvecklingspolitiska frågor som har att göra med Finlands relationer till länderna, deras regionala organisationer och andra samarbetsorgan och -processer;
 • att fastställa mål för utvecklingssamarbetet, att bereda, förvalta och övervaka program och projekt, föredra och behandla dem internt vid utrikesministeriet;
 • att arrangera stats- och ministerbesök till och från regionen, att upprätthålla kontakten till regionens länder, till exempel bilaterala konsultationer, exportfrämjande samt programförhandlingar och biståndsgivarmöten gällande utvecklingssamarbete;
 • att bereda ståndpunkter och representera Finland i EU:s arbetsgrupper och kommittéer som gäller området;
 • att utveckla Finlands beskickningar i området och styra deras verksamhet till exempel genom regionala möten, bedömning av beskickningschefernas verksamhetsplaner, årliga samtal med beskickningscheferna och bedömning av beskickningarnas årsplaner;
 • att samordna ärenden som rör regionen med andra avdelningar vid utrikesministeriet, särskilt politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen, samt vid behov även med den övriga statsförvaltningen;
 • allmänna frågor som rör Finlands och EU:s Afrikapolitik och att formulera ståndpunkter inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken;
 • horisontella frågor som gäller hela kontinenten, till exempel fred och säkehet, migration, klimatfrågor, radikalisering, allmänna utvecklingsfrågor;
 • regionala organisationer: Afrikanska unionen (AU), Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC), det regionala samarbetsorganet i östra Afrika (Intergovernmental Authority on Development, IGAD).

E-post

 • ALI-20@gov.fi

Postadress

Enheten för Afrikas horn och östra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Jukka Pajarinen
Enhetschef
 • +358 295 350 848

Teamet för Afrikas horn

Elina Saaristo-Diatta
Teamledare
Afrikas horn
 • +358 295 350 323
Minna Hares
Inspektör
Etiopien
 • +358 295 350 540
Maria Kurikkala
Ansvarig tjänsteman
Afrikas horn
 • +358 295 350 337
Sara Leon Karlsson
Inspektör
Somalia
 • +358 295 350 297

Teamet för Kenya

Maria Halava-Napoles
Ambassadråd
Teamledare
Kenya, Uganda, Seychellerna
 • +358 295 350 859
Anu Penttinen
Inspektör
 • +358 295 351 706

Teamet för Tanzania

Markus Heydemann
Teamledare
Tanzania, Burundi, Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Östafrikanska gemenskapen (EAC)
 • +358 295 350 672
Elina Leväniemi
Inspektör
 • +358 295 351 856

Teamet för Afrikas politik

Kaarina Airas
Teamledare
Afrikapolitik
 • +358 295 350 401
Tuula Svinhufvud
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 462
Eero Väisänen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 412 5240
Maria Kurikkala
 • +358 295 350 337

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.