Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit och utrikesministeriet

31.01.2019

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.


Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation.

På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta. 

Utträdesavtalet och övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Genom utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att upprätthålla sin relation utifrån EU:s nuvarande bestämmelser, som om Storbritannien ännu vore medlem i EU. Det innebär att Storbritannien hör till den inre marknaden och tullunionen och följer EU:s internationella avtal hela 2020. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien under övergångsperioden inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet. 

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

Samordning i Finland

Varje ministerium ansvarar för brexitåtgärderna inom sitt eget ansvarsområde. Statsrådets kansli samordnar helheten och har på sin webbplats samlat brexit-information om olika teman.

Utrikesministeriets ansvarsområde omfattar handelspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.