Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit och utrikesministeriet

31.01.2019

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.


Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien och Europeiska kommissionen, som förhandlat på EU:s vägnar, slutförde förhandlingarna om de framtida förbindelserna 24.12.2020. Processen för att godkänna avtalet inleddes omedelbart i Finland och de övriga EU-länderna. EU och Storbritannien har som mål att avtalet ska kunna tillämpas fr.o.m. 1.1.2021. 

Den senaste informationen om avtalet finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Samordning i Finland

Varje ministerium ansvarar för brexitåtgärderna inom sitt eget ansvarsområde. Statsrådets kansli samordnar helheten och har på sin webbplats samlat brexit-information om olika teman.

Utrikesministeriets ansvarsområde omfattar handelspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.