Landskoordinators assistent (SARC)

Utrikesministeriet finansierar årligen 1–2 finländares uppdrag som assistent till FN:s landkoordinator (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC).

Assistenten placeras i en FN-landskoordinators byrå i ett av de länder som Finland bedriver utvecklingssamarbete med. ;Som assistent arbetar du på samma plats under hela uppdraget.

Den som arbetat som biträdande expert eller volontär vid FN kan också söka plats som assistent till FN:s landkoordinator (Special Assistant to Resident Coordinator, SARC). Det krävs då att du avklarat ditt förra JPO/UNV-uppdrag (minst tvåårigt) i sin helhet.

Utrikesministeriets enhet för FN:s utveckling och innovation ansvarar för planeringen och förvaltningen av uppdragen som landskoordinatorns assistent. Enheten väljer ut vilka uppdrag och placeringsorter som finansieras i samarbete med ministeriets övriga enheter, Finlands ambassader och internationella organisationer.

Krav

Sökande ska ha finskt medborgarskap, högre högskoleexamen, minst fem års relevant arbetserfarenhet, kunskaper i finska eller svenska samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper är meriterande. Den övre åldersgränsen 38 år i slutet av ansökninsåret.

Förberedande kurser för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

De personer som får ett volontäruppdrag ska före resan delta i utrikesministeriets grundkurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den ger en introduktion till Finlands utvecklingspolitiska program och olika former av utvecklingssamarbete.