Landskoordinators assistent (SARC)

Utrikesministeriet finansierar årligen 1–2 finländares uppdrag som assistent till FN:s landkoordinator (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC).

Assistenten placeras i en FN-landskoordinators byrå i ett av de länder som Finland bedriver utvecklingssamarbete med. Som assistent arbetar du på samma plats under hela uppdraget.

Den som arbetat som biträdande expert eller volontär vid FN kan också söka plats som assistent till FN:s landkoordinator (Special Assistant to Resident Coordinator, SARC). Det krävs då att du avklarat ditt förra JPO/UNV-uppdrag (minst tvåårigt) i sin helhet.

Utrikesministeriets enhet för hållbar utveckling och klimatpolitik ansvarar för planeringen och förvaltningen av uppdragen som landskoordinatorns assistent. Enheten väljer ut vilka uppdrag och placeringsorter som finansieras i samarbete med ministeriets övriga enheter, Finlands ambassader och internationella organisationer.

Krav

Sökande ska ha finskt medborgarskap, högre högskoleexamen, minst fem års relevant arbetserfarenhet, kunskaper i finska eller svenska samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper är meriterande. Den övre åldersgränsen 38 år i slutet av ansökninsåret.

Förberedande kurser för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

De personer som får ett volontäruppdrag ska före resan delta i utrikesministeriets grundkurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den ger en introduktion till Finlands utvecklingspolitiska program och olika former av utvecklingssamarbete.