Avdelningschef

Fax

 • +358 9 160 565 77

E-post

 • ITA-01@formin.fi
Maimo Henriksson
Avdelningschef
 • +358 295 351 247
Vesa Kekäle
 • +358 295 351 685
 • +358 50 341 1685
Mikko Kivikoski
Mikko Kivikoski
Specialuppdrag
 • +358 50 522 3664
 • +358 295 350 773
Kirsti Narinen
Kirsti Narinen
Specialuppdrag

Biträdande avdelningschefen för Östavdelningen

E-post

 • ITA-02@formin.fi
Sannamaaria Vanamo
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 351 529
Juho Paranko
Assistent

Administrativa tjänster

Sanna Mertimo
Ledningssekreterare
(ITÄ-01,ITÄ-02)
 • +358 295 350 329
 • +358 50 342 8173
Kirsi Laitinen
Ledningssekreterare
(ITÄ-21,ITÄ-22)
 • +358 295 350 899
 • +358 9 160 565 39
Eija Pöysti
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 931
Hanna Kumpusalo-Tyukalov
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
Kirsi Karppinen
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
 • +358 295 350 184

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.