Avdelningschef

Fax

  • +358 9 160 565 77

E-mail

  • ITA-01@formin.fi

Postaddress

Östavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 G
MKG1
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Maimo Henriksson
Avdelningschef
  • +358 295 351 247
Vesa Kekäle
  • +358 295 351 685
  • +358 50 341 1685
Sari Kuisma
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 329

Biträdande avdelningschefen för Östavdelningen

E-mail

  • ITA-02@formin.fi

Postaddress

Östavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 G
MKG1
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Sannamaaria Vanamo
Biträdande avdelningschef
  • +358 295 351 529
Päivi Kölhi
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 266
Eija Pöysti
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 931

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.