Tolkningsanvisningar för sanktionsbestämmelserna

Här finns rådets samlade tolkningsanvisningar och utrikesministeriets anvisningar om sanktionsbestämmelserna. En bindande tolkning av sanktionsförfattningarna kan dock endast göras av domstol.