Kommunikationsdirektör

Om kommunikationsdirektörens uppgifter föreskrivs i 49 § i arbetsordningen för utrikesministeriet.

Personal

Mikko Koivumaa
Kommunikationsdirektör
 • +358 295 350 427
Harri Kilpi
Kommunikationsplanerare
tjänstemannasekreterare, utbildningssamordnare
 • +358 295 351 342

Biträdande avdelningschefen

Om biträdande avdelningschefens uppgifter föreskrivs i 50 § i arbetsordningen för utrikesministeriet. Biträdande avdelningschefen har också huvudansvaret för

 1. avdelningens administrativa ärenden och utbildningsfrågor
 2. beredningen av ledningsgruppens möten
 3. avdelningens utlåtanden
 4. att samordna verksamhet med utrikesministeriets övriga avdelningar
 5. andra av avdelningschefen fastställda uppgifter.

Underställd biträdande avdelningschefen arbetar ett utvecklingsteam som stöder hela avdelningen. Utvecklingsteamet leds av webbchefen. Teamets uppgifter:

 1. teknisk utveckling och upprätthållande av utrikesförvaltningens verktyg för webbkommunikation samt samordningen med andra informationssystem
 2. att stödja den strategiska och operativa planeringen av kommunikationen
 3. expertstöd och samordning beträffande system som stöder kommunikationen
 4. förvaltning av utrikesförvaltningens visuella profil

De tjänstemän som står för avdelningens administrativa uppgifter arbetar underställda den biträdande avdelningschefen och utgör ett team för administrativa tjänster med en egen teamledare. Teamets uppgifter:

 1. tjänster i anslutning till avdelningens personalförvaltning och resehantering
 2. tjänster i anslutning till avdelningens ekonomiförvaltning och upphandlingar
 3. sekreterartjänster åt avdelningens ledning
 4. arrangemang kring avdelningens evenemang
 5. förvaltningen av International Press Center

Personal

Johanna Kotkajärvi
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 351 351

Administrativa tjänster

Osaston hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat oman hallintopalvelujen tiiminsä, jolla on oma tiiminvetäjänsä. Tiimin tehtävät ovat:

 1. Henkilöstö- ja hallintopalvelut osastolle
 2. Taloushallintopalvelut osastolle
 3. Johdon assistenttipalvelut
 4. Osastotason tapahtumajärjestelyt
Ruusa Hakala
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 197
Anne Välimaa
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 391
Lilian Bitar
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 673

Kommunikationens utvecklingsteam

Apulaisosastopäällikön alaisuudessa toimiva osastoa palveleva viestinnän kehittämistiimi, jota vetää verkkoviestintäpäällikkö. Tiimin tehtävät ovat:

 1. UH:n verkkoviestinnän välineiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden yhteensovittaminen muiden tietojärjestelmien kanssa
 2. Viestinnän strategisen ja operatiivisen suunnittelun tukeminen
 3. Viestintää tukevien järjestelmien asiantuntijuus ja koordinointi
 4. UH:n visuaalisen ilmeen viestinnällinen hallinnointi
Seniha Cihangir
Webbchef
 • +358 295 350 694
Risto Joki
Specialplanerare
webbkommunikations- och informationssystem
 • +358 295 351 340
Ella Jokinen
 • +358 295 350 806
Anna Romo
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 350 240
Lauri Äijälä
Specialplanerare
webbkommunikations- och informationssystem
 • +358 295 351 357

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.