Kommunikationsdirektör

Om kommunikationsdirektörens uppgifter föreskrivs i 49 § i arbetsordningen för utrikesministeriet.

Elina Ravantti
Kommunikationsdirektör
 • +358 295 350 622
Harri Kilpi
Kommunikationsplanerare
tjänstemannasekreterare, utbildningssamordnare
 • +358 295 351 342
Piritta Kaartio
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 116

Biträdande avdelningschefen

Om biträdande avdelningschefens uppgifter föreskrivs i 50 § i arbetsordningen för utrikesministeriet. Biträdande avdelningschefen har också huvudansvaret för

 1. avdelningens administrativa ärenden och utbildningsfrågor
 2. beredningen av ledningsgruppens möten
 3. avdelningens utlåtanden
 4. att samordna verksamhet med utrikesministeriets övriga avdelningar
 5. andra av avdelningschefen fastställda uppgifter.

Underställd biträdande avdelningschefen arbetar ett utvecklingsteam som stöder hela avdelningen. Utvecklingsteamet leds av webbchefen. Teamets uppgifter:

 1. teknisk utveckling och upprätthållande av utrikesförvaltningens verktyg för webbkommunikation samt samordningen med andra informationssystem
 2. att stödja den strategiska och operativa planeringen av kommunikationen
 3. expertstöd och samordning beträffande system som stöder kommunikationen
 4. förvaltning av utrikesförvaltningens visuella profil

De tjänstemän som står för avdelningens administrativa uppgifter arbetar underställda den biträdande avdelningschefen och utgör ett team för administrativa tjänster med en egen teamledare. Teamets uppgifter:

 1. tjänster i anslutning till avdelningens personalförvaltning och resehantering
 2. tjänster i anslutning till avdelningens ekonomiförvaltning och upphandlingar
 3. sekreterartjänster åt avdelningens ledning
 4. arrangemang kring avdelningens evenemang
 5. förvaltningen av International Press Center
Johanna Kotkajärvi
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 351 351

Administrativa tjänster

Liisa Levänen
Teamledare, administration
 • +358 295 350 188
Anne Välimaa
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 391

Kommunikationens utvecklingsteam

Liina Hemminki
Webbchef
 • +358 295 350 384
Risto Joki
Specialplanerare
webbkommunikations- och informationssystem
 • +358 295 351 340
Anna Romo
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 350 240
Lauri Äijälä
Specialplanerare
webbkommunikations- och informationssystem
 • +358 295 351 357

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.