Kommunikationsdirektör

Om kommunikationsdirektörens uppgifter föreskrivs i 49 § i arbetsordningen för utrikesministeriet.

E-post

 • VIE-01@gov.fi

Personal

Harri Kilpi
Specialsakkunnig
Kommunikation
 • +358 295 351 342
Mikko Kinnunen
Ambassadör för strategisk kommunikation
 • +358 50 408 3860

Biträdande avdelningschefen, Kommunikationsavdelningen

Om biträdande avdelningschefens uppgifter föreskrivs i 50 § i arbetsordningen för utrikesministeriet. Biträdande avdelningschefen har också huvudansvaret för

 1. avdelningens administrativa ärenden och utbildningsfrågor
 2. beredningen av ledningsgruppens möten
 3. avdelningens utlåtanden
 4. att samordna verksamhet med utrikesministeriets övriga avdelningar
 5. andra av avdelningschefen fastställda uppgifter.

Underställd biträdande avdelningschefen arbetar ett utvecklingsteam som stöder hela avdelningen. Utvecklingsteamet leds av webbchefen. Teamets uppgifter:

 1. teknisk utveckling och upprätthållande av utrikesförvaltningens verktyg för webbkommunikation samt samordningen med andra informationssystem
 2. att stödja den strategiska och operativa planeringen av kommunikationen
 3. expertstöd och samordning beträffande system som stöder kommunikationen
 4. förvaltning av utrikesförvaltningens visuella profil

De tjänstemän som står för avdelningens administrativa uppgifter arbetar underställda den biträdande avdelningschefen och utgör ett team för administrativa tjänster med en egen teamledare. Teamets uppgifter:

 1. tjänster i anslutning till avdelningens personalförvaltning och resehantering
 2. tjänster i anslutning till avdelningens ekonomiförvaltning och upphandlingar
 3. sekreterartjänster åt avdelningens ledning
 4. arrangemang kring avdelningens evenemang
 5. förvaltningen av International Press Center

E-post

 • VIE-02@gov.fi

Personal

Kirsi Vanamo-Santacruz
Biträdande avdelningschef
 • +358 295 351 043

Administrativa tjänster

Minna Vartiainen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 069
Isa Jay
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 800
Mari Pikkarainen
Assistent
 • +358 295 350 416

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.