Finnpartnership hjälper företag att knyta kontakter i utvecklingsländerna

Finnpartnerships partnerskapsprogram hjälper finländare och företag i utvecklingsländer att hitta nya affärsmöjligheter och samarbetspartners. Programmet finansieras årligen med cirka 4 miljoner euro ur anslagen för utrikesministeriets utvecklingssamarbete. Programmet förvaltas av Finnfund.

Stöd för företagspartnerskap kan ansökas för planerings-, utvecklings- och utbildningsfaser i sådan verksamhet som riktar sig till utvecklingsländer och som syftar till långvarigt kommersiellt samarbete och som är avsedd att vara företagsekonomiskt lönsam. Även icke-statliga organisationer och läroanstalter kan ansöka om stöd för väsentliga stödfunktioner för företagspartnerskapsprojekt.

Ytterligare information om verksamheten och utbudet finns på Finnpartnerships webbsidor.(Länk till en annan webbplats.)