Projektet UMPIO utvecklar interoperabilitet vid behandling av visumansökningar

Syftet med utrikesministeriets projekt UMPIO är att samordna informationen om den inre säkerheten, gränssäkerheten och migrationshanteringen i Europeiska unionens informationssystem (interoperability, IO). UMPIO är inget eget informationssystem utan ett finansieringsprojekt som utvecklar interoperabiliteten mellan de nationella informationssystemen i hela EU.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Projektets mål

Syftet med projektet är att uppnå EU:s gemensamma mål i viseringsprocessen, det vill säga att stärka säkerheten i Schengenområdet. Målet med den tekniska tillämpningen av informationssystemen inom utrikesministeriets förvaltningsområde är att skapa smidighet i gränstrafiken och bättre metoder att upptäcka säkerhetshot samt att bekämpa identitetsbedrägerier och olaglig invandring. Detta mål ska uppnås med hjälp av de interoperabla komponenter för funktionalitet i viseringsprocessen som ingår i Europeiska unionens informationssystem för den inre säkerheten, gränssäkerheten och migrationshanteringen.

UMPIO är en del av ett brett projekt för att utveckla informationssystemen för säkerhet. I projektet deltar EU-länderna, Schengenområdet, EU:s byråer såsom Frontex, Europol och EU:s IT-byrå eu-LISA. Interoperabiliteten ska stärka gränsförvaltningen och viseringspolitiken.

Inrikesministeriet samordnar arbetet i Finland tillsammans med justitieministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet samt Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, Rättsregistercentralen, Transport- och kommunikationsverket, Valtori och Tullen.

Hela interoperabilitetsprojektet har sin grund i bindande EU-lagstiftning (förordningar 2019/817 och 2019/818). Enligt den nationella lagen om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem 28.10.2022/875(Länk till en annan webbplats.) ska arbetet med de interoperabla komponenterna för funktionalitet vara klart inom utsatt tid.

Genomförare

Projektet genomförs i samarbete av dataförvaltningens team för inreseprocesser och -system och enheten för inreseärenden vid utrikesministeriet samt leverantören av informationssystemet för viseringar. Till följd av projektet kommer funktionerna i viseringsprocessen i det nationella systemet för viseringar VISA att ändras. Projektchefen är Tarja Nylander.

De informationssystem som den europeiska interoperabiliteten gäller och respektive nationella ansvariga myndigheter i Finland:

  • Informationssystemet för viseringar (VIS) | utrikesministeriet
  • Systemet för att jämföra asylsökandes fingeravtryck (Eurodac) | Migrationsverket
  • Schengens informationssystem (SIS) | Polisstyrelsen
  • In- och utresesystemet | Gränsbevakningsväsendet
  • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) | Gränsbevakningsväsendet
  • Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) | justitieministeriet

Finansiering

För projektet har beviljats 1 813 182,30 euro via EU-instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) för tiden 1.2.2022 – 31.1.2025.

Tidsplan

I samband med UMPIO-projektet har man gjort vissa ändringar i VISA-systemet när det gäller interoperabiliteten. UMPIO-finansieringsprojektet pågår fram till början av 2025.

Det omfattande interoperabilitetsprojektet har pågått redan i flera år. EU:s RIF-råd beslutade i oktober 2023 om en ny färdplan och tidsplan. Enligt denna tidsplan ska alla system och komponenter som ingår i helheten vara färdiga för användning i början av 2028.

Tidsplanen för när informationssystemen och komponenterna ska tas i användning bestäms på EU-nivå. Det första informationssystemet som tas i användning är in- och utresesystemet Entry-Exit System EES, vilket ska ske i slutet av 2024.

 

 

 

För webbplatsens innehåll svarar