Brexits följder för företag

EU och Storbritannien slutförde den 24 december 2020 förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen. Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Storbritanniens utträde ur EU:s inre marknad och tullunionen den 1 januari 2021 innebär många förändringar. EU och Storbritannien delas upp i två områden med skild reglering och lagstiftning. Relationen mellan EU och Storbritannien blir betydligt mer distanserad än förut, vilket bland annat betyder mera byråkrati och nya kostnader i handeln mellan EU och Storbritannien. Även om handels- och samarbetsavtalet är heltäckande och möjliggör bland annat tull- och kvotfritt inträde på parternas marknader när det gäller vissa produkter, kan avtalet inte ersätta den inre marknaden. Den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital upphör den 1 januari 2021. Det medför betydande förändringar i handeln mellan EU och Storbritannien trots det avtal som ingåtts. 

Vilka ändringar övergångsperiodens utgång innebär för enskilda företag beror bland annat på företagets bransch, placeringsort och roll i produktionskedjan. En del av förändringarna gäller endast vissa produkter. 

Ytterligare information:

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien

Information om avtalet (i huvudsak på engelska)

Statsrådets ståndpunkt och avtalets huvudsakliga innehåll, skrivelse UKU 50/2020 - U 55/2020 (pdf, på finska)

Lista över vanliga frågor - Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (på engelska)

Storbritanniens beredskapsinformation:

Gov.uk/eubusiness

Gov.uk/transition

 

Ytterligare information på statsrådets webbsida: Brexits följder för företag 

Ytterligare information på Tullens webbsida: Brexit för företag 

Tullens stödtelefon för frågor om Brexit mån-fre kl. 9-11:  +358 295 521 008. Man kan även lämna en kontaktbegäran.