Kommunikationscentralen

Till kommunikationscentralens uppgifter hör

  • dokumenttrafiken inom utrikesförvaltningen
  • uppgifter som rör centralregistret i den internationella dokumenttrafiken
  • tekniska frågor som gäller kommunikationen mellan utrikesförvaltningens verksamhetssällenutrikesförvaltningens dokumenttrafik

E-post

  • hal-45@formin.fi

Fax

  • +358 9 629 840

Postadress

Kommunikationscentralen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392545
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Jukka Seppälä
Enhetschef
  • +358 9 160 560 00
  • +358 40 755 6414

Kommunikationscentralen

E-post

  • sanomat.um@formin.fi

Säkerhetskopior

Turvakopiot UM

Radiostation

E-post

  • askiradio.um@formin.fi

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.