Medietjänster

Utrikesministeriets kommunikationsavdelning betjänar medierna i frågor som rör utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

 

Tjänster för internationella medier

Utrikesministeriets kommunikationsavdelning ansvarar för kontakten till utländska medier i Finland och internationellt.

Kommunikationsavdelningen ordnar varje år journalistbesök till Finland kring teman som är viktiga för Finland.

I samband med statsbesök är det kommunikationsavdelningen som står för mediearrangemangen och för att planera program för journalistgrupper. Vi ordnar också besök som har att göra med kulturell diplomati.

Kontaktperson: enhetschef Katja Karppinen-Njock, besökskoordinator, tfn +358 295 351 948

När det hålls presidentval och riksdagsval ansvarar kommunikationsavdelningen för ackrediteringen av utländska journalister, vi hjälper journalisterna med praktiska arrangemang och sköter kontakten till finländska politiker och experter.

Internationella presscentret (IPC)

Internationella presscentret (International Press Center, IPC) erbjuder vissa tjänster och möjligheter att knyta kontakter till utländska mediers korrespondenter i Finland. Utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation ansvarar för presscentret.

Om du arbetar som representant för utländska medier i Finland kan du ansöka om IPC:s presskort. Du måste inte ha kortet för att kunna arbeta i Finland, och fastän du har kortet måste du fortsättningsvis registrera dig för möten och evenemang som kräver ackreditering.

Kontaktperson: Hanni Hyvärinen, tfn +358 295 350 196, presscenter(at)formin.fi