Olika pass och expeditionsavgifter utomlands

Betalning av passet

 

Betala passet då du lämnar in ansökan. Avgiften uppbärs även vid ett negativt beslut. I de länder där passet kan sändas per post uppbär vi postkostnader på förhand för passet som ska postas.

Du hittari behandlingsavgifter i prislistan.

Passtyper

Vanligt pass

För pass som avhämtas vid Finland utlandsbeskickningar uppbär vi en expeditionsavgift på 140 euro. Att få passet räcker från två upp till flera veckor.

Snabbpass

Utlandsbeskickningen kan också utfärda snabbpass. Expeditionsavgiften för snabbpass är 160 euro. Leveranstid för snabbpass varierar beroende på land dit det ska levereras.

Expresspass

För närvarande kan man inte ansöka om expresspass vid Finlands ambassader och konsulat.

Tillfälligt pass och nödpass

I undantagsfall kan vi bevilja ett provisoriskt pass beviljas, för vilket expeditionsavgiften är 175 euro. För ett handskrivet nödpass som i undantagsfall beviljas en finsk medborgare för en enda resa uppbärs 160 euro.

Specialpass

För nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för ett Laissez-Passer resedokument  samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) uppbärs 140 euro.

Frontveteran-pass

För pass med en giltighetstid på över ett år till frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952 uppbärs 60 euro (förordningsenligt rabatterat pris). För en ovan nämnd persons snabbpass och expresspass uppbärs förordningsenlig normal expeditionsavgift.