Olika pass och expeditionsavgifter utomlands

Passtyp Fr..o.m. den 1 juni 2014, euro
Vanligt pass (An ordinary passport) 140
Snabbpass (Fast-track passport) 160
Tillfälligt pass (Temporary passport) 175
Nödpass (Emergency passport) 160
Specialpass (Special passports) 140
Frontveteran (Passport for veterans of Finnish wars) 60

 Utrikesministeriets förordning 650/2020(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer.

Betalning av passet

Betala passet då du lämnar in ansökan. Avgiften uppbärs även vid ett negativt beslut. I de länder där passet kan sändas per post uppbär vi postkostnader på förhand för passet som ska postas.

Passtyper

Vanligt pass

För pass som avhämtas vid Finland utlandsbeskickningar uppbär vi en expeditionsavgift på 140 euro. Att få passet räcker från två upp till flera veckor.

Snabbpass

Utlandsbeskickningen kan också utfärda snabbpass. Expeditionsavgiften för snabbpass är 160 euro. Leveranstid för snabbpass varierar beroende på land dit det ska levereras.

Expresspass

För närvarande kan man inte ansöka om expresspass vid Finlands ambassader och konsulat.

Tillfälligt pass och nödpass

I undantagsfall kan vi bevilja ett provisoriskt pass beviljas, för vilket expeditionsavgiften är 175 euro. För ett handskrivet nödpass som i undantagsfall beviljas en finsk medborgare för en enda resa uppbärs 160 euro.

Specialpass

För nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för ett Laissez-Passer resedokument  samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) uppbärs 140 euro.

Frontveteran-pass

För pass med en giltighetstid på över ett år till frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952 uppbärs 60 euro (förordningsenligt rabatterat pris). För en ovan nämnd persons snabbpass och expresspass uppbärs förordningsenlig normal expeditionsavgift.