Enheten för södra Asien

Enheten för södra Asien svarar för Finlands relationer med följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Myanmar, Nepal, Pakistan och Sri Lanka

E-post

 • asa-40@formin.fi

Personal

Veikko Kiljunen
Enhetschef
 • +358 295 350 101
Sirpa Heldán-Zambetakis
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 787
Eero Vento
Ansvarig tjänsteman
Afghanistan, Pakistan, utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 448
Pirkko-Liisa Kyöstilä
Ledande sakkunnig
CV

Afghanistan och Pakistan

Matti Keppo
Teamledare
Afghanistan, Pakistan, regionala frågor
 • +358 295 350 778
Erik af Hällström
Specialuppdrag
Afghanistan
Elina Korhonen
Inspektör
 • +358 295 350 295
Arben Sejdaj
Inspektör
 • +358 295 350 813

Indien

René Söderman
Teamledare
Indien
 • +358 295 351 742
Akseli Peltola
Ansvarig tjänsteman
 • +358 2 953 508 42

Myanmar, Sri Lanka och Maldiverna

Flora Kuparinen
Teamledare
Myanmar, Sri Lanka, Maldiverna, regionala organisationer
 • +358 295 350 596
Marianne Rönkä
Inspektör
 • +358 504 366 518
 • +358 295 350 573
Tiina Vaivio
Inspektör
 • +358 295 350 772

Nepal, Bhutan och Bangladesh

Liisa Folkersma
Ansvarig tjänsteman
Nepal, Bangladesh, Bhutan
 • +358 295 350 594
Sara Alanen
Inspektör
 • +358 295 350 011

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.