Enheten för södra Asien

Enheten för södra Asien svarar för Finlands relationer med följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Myanmar, Nepal, Pakistan och Sri Lanka

E-post

 • ASA-40@gov.fi

Personal

Veikko Kiljunen
Enhetschef
 • +358 295 350 101
Rosa Vanhanen
Biträdande ansvarig tjänsteman
utvecklingssamarbetsprojekt
 • +358 295 350 465

Afghanistan och Pakistan

Marianne Mäkinen
Teamledare
Afghanistan, Pakistan, regionala frågor
 • +358 295 351 024
Elina Korhonen
Inspektör
 • +358 295 350 295
Sanna Käki
Inspektör
 • +358 50 564 8713
Eero Vento
Ansvarig tjänsteman
Afghanistan, Pakistan, utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 448

Indien (Bangladesh, Bhutan, Maldiverna, Sri Lanka)

Ville Andersson
Teamledare
Indien
Sri Lanka, Maldiverna
 • +358 295 350 565

Myanmar

Flora Kuparinen
Teamledare Myanmar och regionala organisationer
 • +358 295 350 596
Tiina Vaivio
Inspektör
 • +358 295 350 772

Nepal

Tiina Markkinen
Ansvarig tjänsteman, Nepal
 • +358 295 351 553

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.