FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Förklaringen om de mänskliga rättigheterna fastställer en minimistandard för staternas förpliktelser att respektera, skydda och tillgodose de mänskliga rättigheterna.

Förklaringen är en av de betydelsefullaste och mest översatta handlingarna i historien. Den ligger också till grund för många människorättskonventioner, inklusive de allra viktigaste internationella människorättskonventionerna.

Förklaringens 75-årsjubileum till ära har det gjorts nya versioner av de finska och svenska översättningarna. Förklaringen har också översatts till nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

På svenska (PDF)

På finska (PDF)

På nordsamiska (PDF)

På skoltsamiska (PDF)

På enaresamiska (PDF)