Enheten för Östeuropa och Centralasien

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Östeuropa och Centralasien:
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till enheten för Östeuropa och Centralasien hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i området
 • frågor angående bilaterala förbindelser
 • frågor angående Europeiska unionens yttre förbindelser gällande dessa länder
 • nationell samordning av Europas grannskapspolitik och dess finansieringsinstrument för partnerländernas del
 • ärenden med anknytning till dessa länder i internationella organisationssammanhang
 • beredning, presentation och hantering av utvecklingssamarbetsprojekt i ministeriets interna koordinationssystem samt administration och övervakning av projektens utförande
 • de ekonomiska samarbets- och blandkommissionerna Finland-Kazakstan, Finland-Ukraina, Finland-Uzbekistan.

Verksamhetsområde

Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Vitryssland

Fax

 • +358 9 160 556 21

E-mail

 • ITA-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för Östeuropa och Centralasien
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Päivi Peltokoski
Enhetschef
 • +358 295 351 523
Ari Heikkinen
Ledande sakkunnig, Ambassadör, Europeiska grannskapspolitiken och östliga partnerskapet
 • +358 295 351 390
Anu Rämä
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
 • +358 295 350 675
Kirsi Karppinen
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
 • +358 295 350 184
 • +358 50 590 2487
Maija-Liisa Vesalainen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 256

Östliga Partnerskapet

Päivi Nevala
Teamledare, Ukraina, Europeiska grannskapspolitiken och östliga partnerskapet
 • +358 295 350 085
Tuomas Kinnunen
Ansvarig tjänsteman
Ukraina
 • +358 295 350 054
Leena Liira
Ansvarig tjänsteman
Vitryssland, Moldavien
 • +358 295 350 042
Max Hatvala
Ansvarig tjänsteman
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien
 • +358 295 350 036

Centralasien

Päivi Karhio-Szilvay
Teamledare
Centralasien
 • +358 295 350 050
Marianne Purojärvi
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 934

Utvecklingssamarbete

Juhani Toivonen
Ledande sakkunnig
utvecklingspolitiska frågor
 • +358 295 350 898
Marjo Ahvenainen
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 153
Minni Hyrkkänen
Biträdande ansvarig tjänsteman
utvecklingssamarbetsprojekt
 • +358 295 351 464

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.