Enheten för Östeuropa och Centralasien

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Östeuropa och Centralasien:
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till enheten för Östeuropa och Centralasien hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i området
 • frågor angående bilaterala förbindelser
 • frågor angående Europeiska unionens yttre förbindelser gällande dessa länder
 • nationell samordning av Europas grannskapspolitik och dess finansieringsinstrument för partnerländernas del
 • ärenden med anknytning till dessa länder i internationella organisationssammanhang
 • beredning, presentation och hantering av utvecklingssamarbetsprojekt i ministeriets interna koordinationssystem samt administration och övervakning av projektens utförande
 • de ekonomiska samarbets- och blandkommissionerna Finland-Kazakstan, Finland-Ukraina, Finland-Uzbekistan.

E-post

 • ITA-20@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 556 21

Postadress

Enheten för Östeuropa och Centralasien
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Personal

Sirpa Oksanen
Enhetschef
 • +358 295 350 472

Östliga Partnerskapet

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Joonas Heiskanen
Teamledare
Ukraina, EU:s östliga partnerskap, EU:s grannskapspolitik
Jaana Teckenberg
Ambassadör, ledande sakkunnig
Europeiska grannskapspolitiken och östliga partnerskapet
 • +358 295 350 170
Minna-Mari Mourujärvi
Ansvarig tjänsteman
Vitryssland, Moldavien
 • +358 46 922 7667
 • +358 295 350 615
Sven Kilemet
Ansvarig tjänsteman
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 350 027

Centralasien

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Anssi Leino
Teamledare
Centralasien
 • +358 295 350 638
Maija-Liisa Vähäkuopus
Biträdande ansvarig tjänsteman
Centralasien
 • +358 295 350 821
Aaro Tuovinen
Högskolepraktikant

Utvecklingssamarbete

Besöksadress

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

Matti Väänänen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 50 467 1733
 • +358 295 350 702
Jouko Eskelinen
Ansvarig tjänsteman, utvecklingssamarbetsprojekt
 • +358 295 352 034
Marjo Ahvenainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 153

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.