Enheten för Östeuropa och Centralasien

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Östeuropa och Centralasien:
Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

Till enheten för Östeuropa och Centralasien hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i området
 • frågor angående bilaterala förbindelser, inklusive ekonomiska förbindelser
 • frågor angående Europeiska unionens yttre förbindelser gällande dessa länder
 • ärenden med anknytning till dessa länder i internationella organisationssammanhang
 • nationell samordning av Finlands stöd för Ukraina
 • nationell samordning av Europas grannskapspolitik och dess finansieringsinstrument för partnerländernas del
 • administrering och övervakning av bilaterala utvecklingssamarbetet i området

E-post

 • ITA-20@gov.fi

Fax

 • +358 9 160 556 21

Personal

Sirpa Oksanen
Enhetschef
 • +358 295 350 472

Ukraina, politiska teamet

Jussi Soini
Teamledare
Ukraina, EU:s östliga partnerskap, EU:s grannskapspolitik
 • +358 295 350 580
Antti Vänskä
Ambassadör
återuppbyggnad och stöd av Ukraina
 • +358 295 350 319
Laura Hassinen
Ansvarig tjänsteman
Ukraina
 • +358 295 351 105
Juho Mikkonen
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 642
Oskari Laukkanen
Specialsakkunnig
 • +358 50 594 6010
Henri Riihimäki
Specialsakkunnig
 • +358 295 350 080

Ukraina, utvecklingssamarbete

Matti Väänänen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 702
Tanja Rajamäki
Inspektör
utvecklingssamarbete
 • +358 295 350 376
Sirpa Rajasärkkä
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 574
Satu Elo
Utvecklingssamarbete, Ukraina
 • +358 295 350 556

Östliga Partnerskapet

Jaana Teckenberg
Ambassadör för EU:s östliga partnerskapet
 • +358 295 350 170
Anni Mäkeläinen
Ansvarig tjänsteman
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien
 • +358 295 351 007
Maija Yrjä
Ansvarig tjänsteman
Vitryssland, Moldavien

Centralasien

Olli Nurmi
Teamledare
Centralasien
 • +358 295 350 981
Mari Vidgrén
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 090

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.