Enheten för Östeuropa och Centralasien

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Östeuropa och Centralasien:
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till enheten för Östeuropa och Centralasien hör följande uppgifter:

 • uppföljning av situationen i området
 • frågor angående bilaterala förbindelser
 • frågor angående Europeiska unionens yttre förbindelser gällande dessa länder
 • nationell samordning av Europas grannskapspolitik och dess finansieringsinstrument för partnerländernas del
 • ärenden med anknytning till dessa länder i internationella organisationssammanhang
 • beredning, presentation och hantering av utvecklingssamarbetsprojekt i ministeriets interna koordinationssystem samt administration och övervakning av projektens utförande
 • de ekonomiska samarbets- och blandkommissionerna Finland-Kazakstan, Finland-Ukraina, Finland-Uzbekistan.

Fax

 • +358 9 160 556 21

E-post

 • ITA-20@formin.fi

Postadress

Enheten för Östeuropa och Centralasien
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Sirpa Oksanen
Sirpa Oksanen
Enhetschef
(börjar i oktober-november, biträdande enhetschef ambassadråd Päivi Nevala)
 • +358 295 350 472
Ari Heikkinen
Ledande sakkunnig, Ambassadör, Europeiska grannskapspolitiken och östliga partnerskapet
 • +358 295 351 390
Jaana Teckenberg
 • +358 295 350 170
Lauri Särkkä
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 645

Östliga Partnerskapet

Päivi Nevala
Teamledare, Ukraina, Europeiska grannskapspolitiken och östliga partnerskapet
 • +358 295 350 085
Minna-Mari Mourujärvi
Ansvarig tjänsteman
Vitryssland, Moldavien
 • +358 295 350 615
Sven Kilemet
Sven Kilemet
Ansvarig tjänsteman
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 350 027
Minni Hyrkkänen
Ansvarig tjänsteman
Ukraina
 • +358 295 351 464

Centralasien

Anssi Leino
Teamledare
Centralasien
 • +358 295 350 638
Anu Rämä
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 675

Utvecklingssamarbete

Juha Virtanen
Juha Virtanen
Ledande sakkunnig
utvecklingspolitiska frågor
 • +358 295 350 440
CV
Jouko Eskelinen
Ansvarig tjänsteman, utvecklingssamarbetsprojekt
 • +358 295 352 034
Marjo Ahvenainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 153

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.