Enheten för EU- och traktaträtt

Enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt har följande uppgifter:

 • beredning och ratificering av statsfördrag, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och rättsliga frågor som anknyter till statsfördrag
 • EU:s avtalsrättsliga frågor
 • experthjälp och rådgivning rörande EU-rätt och statsfördrag
 • medverkan i den rättsliga utvecklingen av EU:s struktur samt besluts- och lagstiftningsförfaranden
 • upprätthållande av databaser om statsfördrag och registrering av statsfördrag vid FN
 • uppgifterna som depositarie för statsfördrag
 • allmänna rättsliga frågor som gäller privilegier och dispens
 • rättsliga frågor som gäller Åland
 • författningsberedning, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och rådgivning i samband med författningsberedning samt utveckling av författningsberedningen
 • granskning av statsfördrag och författningar

E-post

 • OIK-20@gov.fi

Personal

Maria Guseff
Enhetschef
 • +358 295 351 158
Annika Naskila
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 157
Kitta Kangas
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 608
Tiina Kuntsi
Informatiker
 • +358 295 351 463
Liisa Oravisto Gomes
Tjänstemannasekreterare
 • +358 295 350 074
Elina Tölö
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 364

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.