Enheten för EU- och traktaträtt

Enheten för EU-rättsliga frågor och traktaträtt har följande uppgifter:

 • beredning och ratificering av statsfördrag, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och rättsliga frågor som anknyter till statsfördrag
 • EU:s avtalsrättsliga frågor
 • experthjälp och rådgivning rörande EU-rätt och statsfördrag
 • medverkan i den rättsliga utvecklingen av EU:s struktur samt besluts- och lagstiftningsförfaranden
 • upprätthållande av databaser om statsfördrag och registrering av statsfördrag vid FN
 • uppgifterna som depositarie för statsfördrag
 • allmänna rättsliga frågor som gäller privilegier och dispens
 • rättsliga frågor som gäller Åland
 • författningsberedning, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet, och rådgivning i samband med författningsberedning samt utveckling av författningsberedningen
 • granskning av statsfördrag och författningar

E-mail

 • OIK-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för EU- och traktaträtt
PB 417
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
MKB3
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Kirsti Pohjankukka
Enhetschef
 • +358 295 350 038
Laila Ljokkoi-Alisalo
Assistent
 • +358 295 351 155
Maria Essen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 365
Maria Guseff
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 158
Anne Koskinen
Informatiker
EU- och statsfördrag
 • +358 295 351 998
Johanna Lahti
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 709
Annika Naskila
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 157
Jasmine Sommardal
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 288

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.